BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2716383
Aktualizacja: 17-08-2018
Rejestr zmian
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-08-16 12:03:24 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok Edycja strony :

Dodano informację z przeprowadzonych konsultacji.

Beata Rogulska
2018-08-16 12:02:37 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok. wraz z projektem uchwały i formularzem zgłoszenia opinii

Beata Rogulska
2018-08-14 09:23:59 Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ul. Podwiatracznej w Poświętnem... Edycja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-08-14 09:15:29 Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi drogi gminnej w miejscowości Kozenin gm. Sławno Publikacja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-08-14 09:11:14 Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajacej ne rozbudowie drogi gminnej ul. Podwiatracznej w Poświętnem... Publikacja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-08-13 12:08:30 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu postanowienia stwierdzającego wniesienie odwołania z uchybieniem terminu od decyzji Starosty Opoczyńskiego nr 3/2017 z 14 września 2017 r. zatwierdzającej projekt budowalny ... (ul. Szewska w Opocznie) Edycja strony :

Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.

Beata Rogulska
2018-08-13 12:01:31 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu postanowienia stwierdzającego wniesienie odwołania z uchybieniami terminu od decyzji Starosty Opoczyńskiego nr 3/2017 z 14 września 2017 r. zatwierdzającej projekt budowalny ... (ul. Szewska w Opocznie) Publikacja strony :

Dodano obwieszczenie Wojewody Łódzkiego.

Beata Rogulska
2018-08-13 09:39:46 741/2018 Publikacja strony : Wydział Budownictwa
2018-08-10 09:11:40 Misiak Piotr Edycja strony :

Dodano oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Paulina Tokarska
2018-08-08 08:40:14 Nr XLV/317/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie Publikacja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska