BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2440201
Aktualizacja: 14-02-2018
Rejestr zmian
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-02-14 09:12:03 Informacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Powiatu Opoczyńskiego Edycja strony :

Dodano informację Łódzkiego Wojewódzkeigo Konserwatora Zabytków.

Beata Rogulska
2018-02-14 08:39:42 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec gm. Sławno Edycja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-02-14 08:38:56 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec gm. Sławno Publikacja strony : Beata Rogulska
2018-02-12 12:40:50 „Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych” Edycja strony :

Dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej

Edyta Brzeska
2018-02-07 13:02:45 Archiwizacja operatów prawnych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z segregacją zeskanowanych dokumentów oraz masowym załadowaniem danych do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym - „Ośrodek” fir Edycja strony :

Dodano informację z otwarcia ofert oraz oświadczenie o grupie kapitałowej

Edyta Brzeska
2018-02-02 14:19:38 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Sędów, gm. Białaczów, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz.nr 384/2 o pow.0,0017 ha Edycja strony :

Dodano ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-02-02 14:13:38 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Sędów, gm. Białaczów, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz.nr 384/2 o pow.0,0017 ha Publikacja strony :

Dodano decyzję Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-02-02 13:26:42 Decyzja stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 134/3 o pow. 0,36 ha położona w obrębie Kamieniec gm. Żarnów stanowi mienie gminne Publikacja strony :

Dodano decyzję Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-02-02 13:16:54 Decyzja stwierdzająca, że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 271/1 i 271/5 o pow. 0,77 ha położone w obrębie Tomaszów gm. Żarnów stanowią mienie gminne Publikacja strony :

Dodano decyzję Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-02-02 12:47:38 Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny Edycja strony :

Ponownie dodano informacje z otwarcia ofert /brak w poprzednio zamieszczonej informacji ilości ofert/

Edyta Brzeska