BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2440211
Aktualizacja: 14-02-2018
Rejestr zmian
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-01-31 10:16:28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 1+770 do km 1+966,47 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejs.Bucz Edycja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-01-31 08:36:14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 1+770 do km 1+966,47 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowoś Edycja strony :

Dodano obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-01-31 08:35:22 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 1+770 do km 1+966,47 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowoś Edycja strony : Beata Rogulska
2018-01-31 08:34:29 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 1+770 do km 1+966,47 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowoś Publikacja strony : Beata Rogulska
2018-01-31 08:27:55 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ OPOCZYŃSKIEGO Edycja strony :

Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-01-31 08:27:46 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONA PRZEZ STAROSTĘ OPOCZYŃSKIEGO Edycja strony :

Aktualizacja ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Starostę Opoczyńskiego.

Beata Rogulska
2018-01-30 14:42:47 Nr 120/408/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym Edycja strony :

Dodano uchwałę Zarządu Powiatu.

Beata Rogulska
2018-01-30 14:37:02 Nr 120/408/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym Edycja strony :

Dodano uchwałę Zarządu Powiatu.

Beata Rogulska
2018-01-30 14:36:21 uchwała Nr 120/408/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym Edycja strony :

Dodano uchwałę Zarządu Powiatu.

Beata Rogulska
2018-01-30 14:35:22 uchwała Nr 120/408/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym Publikacja strony : Beata Rogulska