BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2875269
Aktualizacja: 14-11-2018
E - Urząd

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651) oraz ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Opocznie uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

ePUAP złóż pismo do Urzędu
Aby możliwe było złożenie dokumentu elektronicznego na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Opocznie konieczna jest darmowa rejestracja na platformie ePUAP.

Wnioski do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Opocznie prosimy kierować na dedykowaną dla Wydziałów Komunikacji ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Starostwa Powiatowego w Opocznie (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212, poz. 1766)):

 1. Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

 - txt, doc, rtf, odt, pdf - dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne;

 - xls - arkusze kalkulacyjne;

 - gif, tif (tiff), jpg (jpeg), png - dokumenty graficzne;

 - zip, rar, gz (gzip) - skompresowane dokumenty elektroniczne.

2. Dokumenty elektroniczne muszą być:

- podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą  ważnego kwalifikowanego certyfikatu,

- podpisane Profilem Zaufanym ePUAP,

- wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych oraz innego szkodliwego oprogramowania.

Inne informacje:

1. Dokumenty elektroniczne niespełniające wszystkich wymagań określonych powyżej będą automatycznie odrzucane i pozostaną nie rozpatrzone. W takim wypadku nie będę podejmowane żadne czynności związane z informowaniem nadawcy takiego dokumentu elektronicznego.
W przypadku braku kompletu dokumentów strona będzie wzywana do ich uzupełnienia.

2. Po złożeniu dokumentu elektronicznego zostanie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru na adres e-mail wpisany podczas rejestracji.

Wytworzył:
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 08-02-2012
Data wprowadzenia: 08-02-2012
Data modyfikacji: 20-05-2016
Ilość wyświetleń: 13820
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ