BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2877527
Aktualizacja: 16-11-2018
MONITORING WIZYJNY

Starostwo Powiatowe w Opocznie prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

Administratorem systemu monitoringu jest Starosta Opoczyński.Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 44 7414915

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 17 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Wytworzył: Michał Zaborowski
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 16-10-2018
Data wprowadzenia: 16-10-2018
Data modyfikacji: 14-11-2018
Ilość wyświetleń: 109
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ