BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 1913714
Aktualizacja: 17-05-2017
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Informacja dla osób niesłyszących

 


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Opocznie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r.-ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


Co należy zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego:


-Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić  do Starostwa Powiatowego w Opocznie zamiar skorzystania z tłumacza.


-Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.


-Należy wskazać metodę komunikowania się.


Jak można dokonać zgłoszenia:


-Wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik do niniejszej informacji) i przesłać go mailem na adres: lub faksem na nr: (44) 736 15 00.


-Wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod numer telefonu komórkowego: 607 970 340.


-Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numery telefonów: (44) 736 15 00 lub 736 15 07.

 

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

 

 

Siedziby Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a i przy ul. Rolnej 6 posiadają udogodnienia dla osób mających trudności w poruszaniu się:

 

1)przed budynkami wydzielone są miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych,

 

2)przed budynkami znajdują się podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 

3) schody wejściowe do budynków wyposażone są w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu, nawierzchnia schodów wejściowych jest antypoślizgowa,

 

4)przy drzwiach wejściowych do budynku przy ul. Kwiatowej 1 a znajduje się dzwonek,

 

5)pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie (Biura Podawczego  w siedzibie przy ul. Kwiatowej 1a lub Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  w siedzibie przy ul. Rolnej 6) wzywają pracownika właściwego do załatwienia danej sprawy, który schodzi do osoby niepełnosprawnej  ruchowo i pomaga jej w dostaniu się do właściwego pokoju lub załatwia sprawę m.in. udzielając informacji czy wyjaśnień, przyjmując i wydając dokumenty,

 

6)istnieje możliwość, po zgłoszeniu telefonicznym, by druki  przesłane zostały za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres lub przesłane zostały drogą elektroniczną (tel. 44 736 15 00).

Wytworzył: Beata Rogulska
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 23-07-2012
Data wprowadzenia: 23-07-2012
Data modyfikacji: 17-02-2017
Ilość wyświetleń: 4565
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ