BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2924821
Aktualizacja: 09-12-2018
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ

Informacja dla osób niesłyszących

 


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Opocznie mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r.-ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. osoby  niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


Co należy zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego:


-Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić  do Starostwa Powiatowego w Opocznie zamiar skorzystania z tłumacza.


-Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie.


-Należy wskazać metodę komunikowania się.


Jak można dokonać zgłoszenia:


-Wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik do niniejszej informacji) i przesłać go mailem na adres: lub faksem na nr: (44) 741 49 01.


-Wysłać SMS z określeniem rodzaju załatwianej sprawy i metody komunikowania się pod numer telefonu komórkowego: 607 970 340.


-Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod numery telefonów: (44) 741 49 00.

 

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

 

1.Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są przy wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Opocznie mieszczącego się w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a.

 

2.Wejścia do budynku przy ul. Kwiatowej 1a są na poziomie „0”, a jedno wejście jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd. Schody wejściowe do budynku w części B wyposażone są w poręcze przystosowane dla osób z problemami w poruszaniu, nawierzchnia schodów wejściowych jest antypoślizgowa.

 

3.W budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, przy wejściu głównym, znajduje się dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością ruchową.

 

4.Pracownik Biura Podawczego widząc osobę z niepełnosprawnością, która przybyła do Starostwa Powiatowego lub zwróciła się do niego o pomoc, w związku ze swoją niepełnosprawnością, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą chce załatwić w Starostwie Powiatowym w Opocznie i kieruje daną osobę do określonego pokoju, w zależności od zakresu sprawy.

 

5.Jeżeli charakter sprawy, którą chce załatwić w Starostwie Powiatowym osoba niepełnosprawna wymaga obecności pracownika merytorycznego danego Wydziału, pracownik Biura Podawczego powiadamia bezpośrednio właściwego do załatwienia sprawy pracownika lub Dyrektora danego Wydziału o takiej potrzebie - powiadomienie takie stosuje się także w sytuacjach gdy dźwig osobowy jest nieczynny lub wykonywane są prace konserwacyjne.

 

6.Powiadomiomy pracownik danego Wydziału lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora Wydziału, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej i jeżeli jest taka możliwość lub prośba osoby niepełnosprawnej pomaga jej w dostaniu się do właściwego pokoju lub załatwia sprawę m.in. udzielając informacji czy wyjaśnień, przyjmując i wydając dokumenty.

 

 7.Istnieje możliwość, po zgłoszeniu telefonicznym (tel. 44 741 49 00 – Sekretariat przy ul. Kwiatowej 1a), by druki przekazane zostały za pośrednictwem operatora pocztowego na wskazany adres lub przesłane zostały drogą elektroniczną.

 

 

Wytworzył: Beata Rogulska
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 23-07-2012
Data wprowadzenia: 23-07-2012
Data modyfikacji: 01-08-2017
Ilość wyświetleń: 6375
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ