BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2877436
Aktualizacja: 16-11-2018
Informacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Powiatu Opoczyńskiego

INFORMACJA  ŁÓDZKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW  O POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH W SPRAWIE WPISANIA  DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - podstawa prawna: art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zbytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm.)

Aktualnie prowadzone postępowania (stan na dzień 20.10.2017 r.):

1.Budynek dawnej synagogi zlokalizowany przy ul. Janasa 13/15 w Opocznie, pow. opoczyński, działki ewid. nr: 608/1, 608/2, obręb 0013-13 Opoczno, wraz z otoczeniem w granicach działek ewid. nr: 602/1, 602/2, 602/3, 603/4, 603/5,607, obręb 0013-13.

Data wszczęcia postępowania:  14.07.2009 r.

2.Dzwonnica kościoła parafialnego rzym.-kat. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, gm.Sławno, pow.opoczyński (obiekt zlokalizowany na działce nr 240, obręb Sławno Kolonia).

Data wszczęcia postępowania:12.11.2014 r.

3.Cmentarz przy kościele pw.św.Mikołaja wraz z ogrodzeniem oraz nieruchomością gruntową (działka nr 47, obręb 0040 Żarnów), usytuowane w Żarnowie, gm. Żarnów, pow.opoczyński.

Data wszczęcia postępowania: 14.03. 2017 r.

Wytworzył: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 09-11-2017
Data wprowadzenia: 09-11-2017
Data modyfikacji: 17-05-2018
Ilość wyświetleń: 812
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ