BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2924768
Aktualizacja: 09-12-2018
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku

 

 

KOMU PRZYSŁUGUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

- osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

- osobie, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

- osobie, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

- osobie, która nie ukończyła 26 lat

- osobie, która ukończyła 65 lat

- osobie, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

- kobiecie, która jest w ciąży – nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych(kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością)

 

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z ww. pomocy:

- oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz pisemne oświadczenie, że nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- ważnej Karty Dużej Rodziny,

- zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa,

- dowodu tożsamości w przypadku osób, które nie ukończyły 26 roku życia albo ukończyły 65 lat,

- oświadczenia, że wystąpiła klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, lub awaria techniczna w wyniku której osoba występująca o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,

- dokumentu potwierdzającego ciążę.

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA  POLEGA  NA:

-poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

-kobiecie, która jest w ciąży – nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MOGĄ UZYSKAĆ INFORMACJE W ZAKRESIE:

-prawa pracy;

-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

-prawa cywilnego;

-spraw karnych;

-spraw administracyjnych;

-ubezpieczenia społecznego;

-spraw rodzinnych;

-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

 

I PUNKT - STAROSTWO POWIATOWE W OPOCZNIE, ul. KWIATOWA 1a,

26-300 OPOCZNO

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 07.30 – 11.30 (adwokat)

Wtorek w godz. 13.30 – 17.30 (radca prawny)

Środa w godz. 08.00 – 12.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

Czwartek w godz. 07.30 – 11.30 (adwokat)

Piątek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

 

II PUNKT - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRZEWICY, ul. STASZICA 5,  26-340 DRZEWICA

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

Wtorek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

Czwartek w godz. 08.00 – 12.00 (radca prawny)

Piątek w godz. 08.00 – 12.00 (adwokat)

 

GMINA POŚWIĘTNE, ul. AKACJOWA 4, 26-315 POŚWIĘTNE

Godziny otwarcia:

Środa w godz. 12.00 – 16.00 (co drugi tydzień adwokat i radca prawny)

 

III PUNKT - PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

(nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów/radców prawnych)

STOWARZYSZENIE WSPARCIA OBYWATELSKIEGO - OD 1 STYCZNIA 2018 R.

ul. JULIUSZA LEA 202a, 30-133 KRAKÓW

tel. 12 200 24 43, 801 009 570

e-mail:

 

GMINA ŻARNÓW, URZĄD GMINY W ŻARNOWIE, ul. OPOCZYŃSKA 5, 26-330 ŻARNÓW

Godziny otwarcia:

Poniedziałek w godz. 09.00 – 13.00

 

GMINA SŁAWNO, GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. ZIELONA 2, 26-332 SŁAWNO

Godziny otwarcia:

Wtorek w godz. 09.00 – 13.00

 

GMINA MNISZKÓW, URZĄD GMINY W MNISZKOWIE, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10, 26-341 MNISZKÓW (zmiana lokalizacji od 1 czerwca 2017r.)

Godziny otwarcia:

Środa w godz. 11.30 – 15.30

 

GMINA PARADYŻ, URZĄD GMINY W PARADYŻU, ul. KONECKA 4, 26-333 PARADYŻ

Godziny otwarcia:

Czwartek w godz. 09.00 – 13.00

 

GMINA BIAŁACZÓW, URZĄD GMINY W BIAŁACZOWIE, ul. PIOTRKOWSKA 12, 26-307 BIAŁACZÓW

Godziny otwarcia:

Piątek w godz. 09.00 – 13.00

Wytworzył: Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego
Opublikowal: Beata Rogulska
Data publikacji: 30-12-2015
Data wprowadzenia: 30-12-2015
Data modyfikacji: 05-01-2018
Ilość wyświetleń: 4973
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ