BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2924781
Aktualizacja: 09-12-2018
STRONA GŁÓWNA

 Starostwo Powiatowe w Opocznie

  26 – 300 Opoczno  ul. Kwiatowa 1a 

tel. (44) 741 49 00  fax (44) 741 49 01

 www.opocznopowiat.pl   

 

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. (Wigilia)

  będzie w Starostwie Powiatowym  w Opocznie dniem wolnym od pracy.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 29 grudnia 2018 r. (sobota).

 

                                     GODZINY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

                                 - PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I CZWARTKI w godz. 7.30-15.30

                                 - WTORKI w godz. 7.30-17.30

                                 - PIĄTKI w godz. 7.30-14.30

   Powiat Opoczyński - NIP 768 178 92 38   REGON 590 648 439
 Starostwo Powiatowe - NIP 768 154 03 03   REGON 590 653 334

Konto Bankowe – rachunek bieżący Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej
Oddział Paradyż Filia w Opocznie
Nr 51 8973 0003 0020 0376 2910 0019

Konto dla wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa -
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia w Opocznie
Nr 72 8973 0003 0020 0376 2910 0029

                                                Kasa Starostwa czynna jest:

                                - w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.30-14.30
                                - we wtorki w godz. 8.00-16.30
                          - w piątki w godz. 8.30-13.30

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Opoczyński. Siedzibą Starosty Opoczyńskiego jest Starostwo Powiatowe w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /44/ 741-49-00; adresu
e-mail: skrytki ePUAP: /c1t9tju46x/skrytka
2.W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:
3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
• wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Opocznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
• wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Opocznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
• rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
• zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
• prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.
4.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
• podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5.Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
• prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
• prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7.W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Opocznie. Przy czym podanie danych jest:
• obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
• dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
10.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

Wytworzył: Beata Rogulska/Michał Zaborowski
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 15-07-2010
Data wprowadzenia: 15-07-2010
Data modyfikacji: 03-12-2018
Ilość wyświetleń: 281360
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ