BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2628585
Aktualizacja: 14-06-2018
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-06-15 09:15:20 Wykonanie weryfikacji poprawności utworzenia bazy operatów sytuacyjno-wysokościowych z obrębów m. Opoczno i m. Drzewica oraz obrębów wiejskich powiatu opoczyńskiego" Publikacja strony :

Dodano zaproszenie do składania ofert oraz formularz cenowy w wersji edytowalnej

Paulina Tokarska
2018-06-14 15:17:43 Geolog Powiatowy Edycja strony :

Dodano informację o wynikach naboru.

Beata Rogulska
2018-06-14 15:17:00 Geolog Powiatowy Publikacja strony : Beata Rogulska
2018-06-14 12:49:57 2017 Publikacja strony :

dodano rok 2017

Paulina Tokarska
2018-06-13 15:31:03 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Edycja strony :

Aktualizacja ewidencji.

Beata Rogulska
2018-06-13 15:30:24 EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Publikacja strony : Beata Rogulska
2018-06-13 14:09:14 Usługa odbycia staży zawodowych u pracodawców dla uczniów/uczennic w ramach projektu unijnego - technik hotelarstwa, technik technologii żywności, technik mechanik, technik mechatronik Publikacja strony :

Dodano zaproszenie do składania ofert oraz formularz cenowy w wersji edytowalnej

Paulina Tokarska
2018-06-13 14:00:55 Usługa odbycia staży zawodowych u pracodawców dla uczniów/uczennic w ramach projektu unijnego - technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk Publikacja strony :

Dodano zaproszenie do składania ofert oraz formularz cenowy w wersji edytowalnej

Paulina Tokarska
2018-06-13 12:02:41 Zakup i dostawa zestawów ubrań roboczych dla uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności Edycja strony :

Dodano ponowną informację o wyniku postępowania- dot. części IV

Paulina Tokarska
2018-06-12 10:44:28 Wykonanie kontroli poprawności utworzenia bazy danych EGiB polegającej na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: obręb Sołek i Zameczek gm. Opoczno-zadanie nr I i obręb Bielowice gm. Opoczno- zadanie nr II” Edycja strony :

dodano informację o wyniku postepowania

Edyta Brzeska
1 2 3 4 5