BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2543136
Aktualizacja: 18-04-2018
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2018-04-23 13:33:26 „Utworzenie bazy operatów sytuacyjno- wysokościowych z obrębów m. Opoczno i m. Drzewica oraz obrębów wiejskich powiatu opoczyńskiego” Edycja strony :

Dodano informacje z otwarcia ofert oraaz oświadczenie o grupie kapitałowej.

Edyta Brzeska
2018-04-23 11:29:31 2013r.-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji nr 9/2012 z dnia 17.07.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Biernackiego i Słowackiego ... Edycja strony :

Dodano obwieszczenie.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:51:47 Nr 151/495/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy Publikacja strony :

Dodano uchwałę Zarządu Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:32:36 Nr XLII/299/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2018-2020" Publikacja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:23:27 Nr XLII/295/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania z budżetu Powiatu Opoczyńskiego środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie Edycja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:12:59 Nr XLII/296/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne Publikacja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:08:17 Nr XLII/295/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania z budżetu Powiatu Opoczyńskiego środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie Edycja strony :

Dodano uchwałę Zarządu Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 13:07:32 Nr XLII/295/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania z budżetu Powiatu Opoczyńskiego środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie Publikacja strony : Beata Rogulska
2018-04-20 12:27:09 Budżet Powiatu na 2018 r. Edycja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska
2018-04-20 12:25:58 Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018-2026 Edycja strony :

Dodano uchwałę Rady Powiatu.

Beata Rogulska
1 2 3 4 5