BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2064757
Aktualizacja: 01-08-2017
Rejestr zmian
1 2 3 4 5
Data modyfikacji Element Opis Użytkownik
2017-08-16 10:47:45 Wykaz nieruchomości których właścicielem jest Skarb Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkowania wieczystego Publikacja strony :

Dodano wykaz nieruchomości

Iwona Zdonek
2017-08-16 09:03:05 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń , drukarek, programów komputerowych. Edycja strony :

Dodano odpowiedź zapytanie Wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert 11.07.2017r.

Grzegorz Śpiewak
2017-08-16 09:02:19 Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie” w zakresie ochrony przeciwpożarowej Edycja strony :

Dodano informację z unieważnienia postepowania

Grzegorz Śpiewak
2017-08-16 09:00:24 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grzegorz Śpiewak
2017-08-16 08:59:41 „Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych” Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grzegorz Śpiewak
2017-08-16 08:58:07 Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

Dodano 14.08. oświadczenie grupa kapitałowa informacja z otwarcia ofert

Grzegorz Śpiewak
2017-08-16 08:57:13 Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Opoczno i Poświętne Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grzegorz Śpiewak
2017-08-14 13:27:58 „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji w miejsc. Opoczno, ul. Piotrkowska 61” – w zakresie przebudowy pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacji. Edycja strony :

Dodano informację z otwarcia ofert oraz oświdczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Paulina Tokarska
2017-08-14 10:03:13 Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

Dodano 14.08. oświadczenie grupa kapitałowa informacja z otwarcia ofert

Grzegorz Śpiewak
2017-08-14 09:56:26 Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego Edycja strony :

Dodano ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ

Dodano 14.08. oświadczenie grupa kapitałowa informacja z otwarcia ofert

Grzegorz Śpiewak
1 2 3 4 5