BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2597728
Aktualizacja: 25-05-2018
STRONA GŁÓWNA

 Starostwo Powiatowe w Opocznie

  26 – 300 Opoczno  ul. Kwiatowa 1a 

tel. (44) 741 49 00  fax (44) 741 49 01

 www.opocznopowiat.pl 

WAŻNA INFORMACJA
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW OD 1 SIERPNIA 2017 r.
(ZAKŁADKA: ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW)

 

                                     GODZINY PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO

                                 - PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I CZWARTKI w godz. 7.30-15.30

                                 - WTORKI w godz. 7.30-17.30

                                 - PIĄTKI w godz. 7.30-14.30

 

   Powiat Opoczyński - NIP 768 178 92 38   REGON 590 648 439
 Starostwo Powiatowe - NIP 768 154 03 03   REGON 590 653 334

Konto Bankowe – rachunek bieżący Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej
Oddział Paradyż Filia w Opocznie
Nr 51 8973 0003 0020 0376 2910 0019

Konto dla wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa -
Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia w Opocznie
Nr 72 8973 0003 0020 0376 2910 0029

                                                Kasa Starostwa czynna jest:

                                - w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.30-14.30
                                - we wtorki w godz. 8.00-16.30
                          - w piątki w godz. 8.30-13.30

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Opoczyński z siedzibą w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno.

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

4.Przetwarzane przez nas dane mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a.inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Opocznie i wynika z przepisów prawa.

9.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wytworzył: Beata Rogulska/Michał Zaborowski
Opublikowal: Concept INTERMEDIA
Data publikacji: 15-07-2010
Data wprowadzenia: 15-07-2010
Data modyfikacji: 25-05-2018
Ilość wyświetleń: 263547
Historia zmian
PDF 
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ