BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2829428
Aktualizacja: 18-10-2018
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (275780)
OGŁOSZENIA  (62593)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (59991)
Otwarte konkursy ofert  (58533)
Przetargi  (40316)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (35719)
Wydział Komunikacji i Transportu  (34761)
STAROSTWO  (30321)
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE  (29773)
2014  (26917)
DLA KLIENTA  (19707)
Uchwały Rady Powiatu  (19178)
Wydziały i jednostki równorzędne  (18902)
POWIAT   (18287)
INFORMACJE  (17650)
2017  (17217)
2014  (15041)
2015  (14589)
E - Urząd  (13597)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (13248)
UCHWAŁY I PRAWO  (13174)
Uchwały Zarządu Powiatu  (12831)
2018  (12735)
2018  (11860)
2017  (11627)
Oświadczenia majątkowe  (11588)
Rada Powiatu Opoczyńskiego  (11484)
Kierownictwo Starostwa  (11420)
Starosta Opoczyński - mgr Józef Róg  (11396)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (11339)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (11189)
Niepublikowane w BIP  (10846)
Jak korzystać z BIP   (10818)
BUDŻET I MIENIE  (10696)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  (10544)
KADENCJA Rady Powiatu Opoczyńskiego 2014 - 2018  (10400)
Poradnik klienta  (10211)
Jednostki organizacyjne   (9557)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (9096)
Informacja o wynikach naborów  (8864)
Struktura organizacyjna  (8752)
Zarządzenia   (8697)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (8587)
Skargi i wnioski   (8542)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (8301)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (7967)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (7944)
2015  (7865)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (7310)
UCHWAŁY - V KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (7308)
2016  (7277)
Skład Rady   (7220)
Sprawozdania-budżet  (7210)
Podstawa funkcjonowania  (7115)
Zgłoszenia budowy  (6956)
Kontrole  (6815)
Plany i strategie  (6725)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (6692)
Inspekcje i straże  (6594)
Redakcja Biuletynu  (6528)
Informacja o naborach unieważnionych  (6503)
Podstawa funkcjonowania  (6397)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (6216)
Regulamin organizacyjny  (5958)
Chomicz Maria Barbara   (5886)
Ksyta Marek  (5831)
Mróz-Duda Małgorzata  (5821)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (5708)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (5665)
Stanowiska Rady Powiatu  (5563)
Zawiadomienia o Sesjach  (5546)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (5507)
Wydział Komunikacji i Transportu  (5474)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (5340)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (5168)
2016  (5130)
2013  (5119)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (5052)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (5031)
Wicestarosta - mgr Marcin Baranowski  (4744)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (4729)
Komisje Rady  (4717)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (4715)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku  (4694)
Wydział Finansowo-Księgowy  (4687)
Biuro Rady  (4682)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4659)
Budżet powiatu na 2013r.  (4633)
Kopania Andrzej  (4562)
Budżet powiatu na 2012r.  (4554)
Mienie powiatu  (4452)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (4433)
Kontrole zewnętrzne  (4385)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (4381)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (4303)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (4285)
Geolog Powiatowy  (4247)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (4232)
Jakóbczyk Sławomir  (4205)
Kontrole wewnętrzne  (4193)
Związek Powiatów Polskich  (4179)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (4161)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (4086)
Kacprzak Andrzej  (4076)
Bielecki Jarosław  (4037)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (4034)
Kosno Paweł  (3991)
Grzesińska Małgorzata  (3991)
Budżet Powiatu na 2014r.  (3953)
Herb Powiatu  (3936)
Baranowski Marcin  (3905)
Pacan Jacek  (3904)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (3875)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3861)
Koćmiel Mieczysław  (3847)
Wielgus Grażyna  (3825)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3820)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (3800)
Inspektor Ochrony Danych  (3757)
Informacja dla osób niesłyszących  (3729)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (3661)
Flaga Powiatu  (3643)
Budżet powiatu na 2015r.  (3600)
Zespół ds. Promocji  (3571)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (3553)
Służba BHP i ppoż  (3547)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (3542)
Filipecki Jerzy  (3460)
Sarwa Marek  (3446)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (3435)
Statut Starostwa  (3418)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3409)
Kurowska Wiesława  (3397)
Budżet Powiatu na 2016r.  (3259)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3216)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (3203)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (3200)
za rok 2011  (3193)
Jędrasik Marcin  (3179)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (3137)
Konecka Renata  (3094)
Petycje  (3086)
Skrzypek Przemysław  (3064)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (3035)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (3032)
Zieliński Marek  (2990)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (2969)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (2938)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2919)
Karkowska Danuta  (2916)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2897)
Zespół ds. Prawnych  (2887)
Róg Józef  (2862)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (2858)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (2855)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2851)
Śmiechowska Marianna  (2850)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (2836)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2831)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (2826)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2812)
Reszel Andrzej  (2794)
Komisja Budżetowa  (2789)
2015r.  (2787)
2014r.  (2774)
za rok 2014   (2767)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2757)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2747)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (2744)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2742)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2704)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (2698)
Machula Monika  (2692)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2683)
Jaciubek Ewa  (2664)
2014  (2653)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (2648)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (2646)
2015r.  (2633)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2614)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (2611)
Sołtysiak Maria  (2609)
Juszyński Krzysztof  (2608)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (2597)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (2567)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (2556)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (2554)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (2548)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2540)
Sprawozdanie za 2011r.  (2538)
Dyżury radnych   (2538)
Komisja Rewizyjna  (2534)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok  (2527)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2508)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (2496)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (2495)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (2471)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2433)
Kubiszewski Bogdan  (2421)
Spinek Alicja  (2420)
Białucha Katarzyna  (2401)
Patronaty i komitety honorowe  (2401)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (2392)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2389)
Budżet Powiatu na 2017 r.  (2383)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (2379)
Przybyła Stanisław  (2373)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (2371)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (2341)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2315)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (2295)
Słoniewska Anna  (2294)
Karlińska Agnieszka  (2292)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (2292)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (2289)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (2279)
Wieruszewski Jan  (2278)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2258)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (2256)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (2239)
2016r.  (2237)
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW  (2215)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2215)
Rek Sławomir  (2206)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (2202)
677/2015  (2196)
Karasińska Barbara  (2195)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2182)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2159)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (2146)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (2145)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (2138)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (2134)
Tyczyński Robert  (2124)
Żak Anna  (2117)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2111)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2106)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (2103)
650/2015  (2095)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (2075)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (2069)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (2069)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (2067)
740/2015  (2063)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (2042)
za rok 2015  (2040)
691/2015  (2033)
745/2015  (2033)
746/2015  (2026)
Kiepas Małgorzata  (2017)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (2012)
820/2015  (2012)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (2003)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (2002)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (1984)
819/2015  (1981)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1981)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (1980)
862/2015  (1968)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (1965)
861/2015  (1965)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1948)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1940)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1935)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1928)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1928)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1920)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1913)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1910)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1889)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1875)
Rek Andrzej  (1869)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1867)
Telus Robert  (1865)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1865)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1857)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1854)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1849)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1844)
Reszelewska Anna  (1821)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1819)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1816)
Kołtunowska Bożena   (1798)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
Róg Józef Leon  (1785)
Kosno Paweł Szczepan  (1782)
Błażejewicz Aleksandra   (1782)
Kopania Andrzej Jan  (1765)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1763)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1760)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1750)
Pęczek Jacek  (1749)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1740)
Misztal Paulina  (1735)
Sosnowiec Andrzej  (1731)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1724)
Telus Robert  (1720)
Milczarczyk Anna  (1713)
Podlak Ewa Izabela  (1709)
Rek Sławomir  (1706)
Kucharska Anna  (1706)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1704)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1704)
Dąbrowski Józef  (1695)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1695)
Ksyta Marek Leon  (1688)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1684)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (1683)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1679)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (1661)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1652)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
Majcherek Małgorzata   (1637)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1633)
Białas Barbara  (1631)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1624)
Śmiechowska Marianna  (1621)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1615)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1611)
Przybyła Stanisław Marek  (1606)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1603)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1585)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (1559)
Pisarski Marian  (1555)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1545)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1545)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (1531)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1526)
Klimek Małgorzata  (1516)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1503)
Sobczyk Katarzyna  (1496)
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  (1494)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (1492)
Miśkiewicz Adam  (1485)
Wylon Krzysztof  (1480)
2013  (1464)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (1458)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (1455)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1453)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (1446)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (1440)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1440)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1428)
Wilk Zbigniew  (1425)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1421)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1420)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1419)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1412)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (1407)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1406)
Wojewódzki Krzysztof  (1403)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1402)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1401)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1400)
Pietrasik Damian   (1400)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1399)
Chojnacka Dorota  (1397)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (1385)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1372)
2014r.  (1368)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1368)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1358)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (1354)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1353)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1346)
Król Andrzej  (1343)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1341)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1334)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1334)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1334)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1330)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1328)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (1327)
Sałaj Rajmund  (1327)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1322)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1321)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1311)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1310)
Pęczek Przemysław  (1307)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1298)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (1292)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (1292)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (1286)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1286)
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA od 1 października 2017 r.  (1279)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1278)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1275)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...  (1274)
MIESZKANIE PLUS - informacje o tworzonej ofercie mieszkaniowej  (1272)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1271)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (1267)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1265)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (1261)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (1258)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1258)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (1258)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1257)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1251)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1248)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok  (1247)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1245)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (1244)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (1242)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1240)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1239)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice  (1236)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1236)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1228)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (1227)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (1227)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1222)
Kluby Radnych  (1221)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1218)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1214)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1211)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (1211)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1206)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1205)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1205)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1204)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1202)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (1201)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1201)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (1200)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (1194)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1194)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (1189)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1187)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1187)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (1183)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1182)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1179)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (1179)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1178)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1174)
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (1172)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (1166)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (1163)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (1158)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (1155)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (1155)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1155)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1154)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1152)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (1152)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (1146)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (1144)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1142)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (1142)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (1139)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1136)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (1135)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (1129)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (1124)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (1121)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (1120)
2017r.  (1117)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (1116)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (1116)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (1111)
za rok 2016  (1107)
Marszałek Rafał Piotr  (1106)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (1106)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (1105)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (1099)
2015 rok  (1092)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1090)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1090)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1088)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (1084)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1084)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1083)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (1081)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (1078)
Zieliński Sławomir Zenon  (1076)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (1075)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1074)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1071)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1070)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1067)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (1066)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (1065)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (1064)
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025  (1063)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1062)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1061)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1060)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (1057)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (1054)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (1050)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1043)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (1041)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (1040)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1036)
INFORMACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi  (1035)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1035)
2017 rok - OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 r.  (1027)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1024)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (1022)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (1022)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1019)
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach projektów unijnych  (1019)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1016)
Baranowski Marcin Józef  (1014)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1012)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (1011)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1010)
891/2015  (1006)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (1006)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (1003)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1001)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1000)
Zmiana treści SIWZ  (998)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (994)
Natkański Józef  (994)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (994)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (985)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (984)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (980)
Powoływanie biegłych rzeczoznawców majątkowych  (980)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (979)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (978)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (973)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (968)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (967)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (965)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (965)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (964)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie  (962)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (961)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (958)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017-2025  (955)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (955)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (954)
883/2015  (949)
892/2015  (946)
Kubiszewski Bogdan Jan  (944)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (944)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (941)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (938)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (935)
"Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki"  (934)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (934)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (928)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (924)
Sosnowiec Andrzej Jan  (922)
2017 rok - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (918)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (917)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (912)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki"  (910)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (909)
890/2015  (908)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (908)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (908)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (908)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (900)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (896)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (894)
Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (893)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (892)
Kluska Monika  (892)
Marszałek Ewa  (890)
Ksyta Marek  (890)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (882)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (879)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (877)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (876)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (874)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (874)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (874)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.  (874)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (872)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (868)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (866)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (864)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (863)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 24.01.-07.02.2017r. projektu Uchwały Rady Powiatu ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz informacja z konsultacji  (860)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (858)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (857)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (853)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (853)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (853)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (852)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (851)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (850)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań.  (847)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (845)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (845)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (844)
Goska Iwona  (844)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (835)
1042/2015  (834)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (832)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (832)
963/2015  (832)
897/2015  (831)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (831)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (830)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (830)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (826)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (824)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowaw  (823)
Wijata Jolanta  (822)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia  (821)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (820)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (820)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (817)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (817)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (816)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (816)
Budżet Powiatu na 2018 r.  (813)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (811)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (810)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (810)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (806)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (806)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (797)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (793)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (792)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (792)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (790)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (787)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (782)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (780)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"  (779)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (775)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (773)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (772)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (770)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (768)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (766)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (765)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (765)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (763)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (761)
Informacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Powiatu Opoczyńskiego  (761)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (761)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (757)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (755)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (754)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH  (751)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (746)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (745)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (744)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (743)
1030/2015  (742)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (742)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (740)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań  (739)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWOWY PAKIET UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (736)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (734)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICHDLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (734)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (734)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (731)
5/2016  (730)
Bolek Jolanta  (728)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (728)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (728)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy, gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy  (725)
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  (722)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (721)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (720)
56/2016  (717)
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (717)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (712)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (711)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
„Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki”  (702)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (699)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (696)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (694)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (690)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (688)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (687)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (685)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok  (682)
Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (679)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (678)
1138/2015  (676)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (675)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (673)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (672)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (669)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (666)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (666)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (666)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (665)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (664)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2018 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (664)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (663)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (663)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (661)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku  (660)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (659)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (659)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (658)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (658)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (655)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (654)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (652)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (651)
Szklarczyk Teresa Danuta   (651)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów, szkoleń dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (649)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2015r.  (649)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2017 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (647)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (645)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (641)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (641)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (641)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (632)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (631)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (628)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (625)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (622)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (622)
Informacja o unieważnionych otwartych konkursach ofert  (622)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (622)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (621)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (621)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) pn "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (620)
Jednac Zofia  (620)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE POWOŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOCZNIE  (614)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 79 uczniów, 38 opiekunów  (614)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (613)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (608)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (607)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (607)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (605)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (605)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (604)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (604)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (596)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (595)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (594)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (592)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (591)
114/2016  (590)
1139/2015  (588)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (586)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (586)
180/2016  (586)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (585)
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prowidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opoczyńskiego (dot. roku 2016)  (585)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (584)
uchwała Nr 91/299/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (584)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 66 uczniów, 15 opiekunów  (579)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (575)
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020  (573)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (572)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. roku 2016)  (571)
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (571)
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutoorium Zarządowi Powiatu w związku z wykonaniem budżetu Powiatu za 2015 rok  (571)
Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci  (569)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (568)
165/2016  (567)
Zaproszenie do składania ofert na podstawowy pakiet ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (566)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (566)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (565)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (564)
181/2016  (561)
324/2016  (561)
211/2016  (559)
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING  (558)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (556)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (554)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (550)
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz z programu wieloletniego  (548)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (547)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (546)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (545)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (544)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (544)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (543)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (543)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (543)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (540)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (538)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok  (538)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  (534)
Nr VIII/65/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (534)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (532)
Nalewczyńska Agnieszka  (532)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego  (531)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (527)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (526)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (526)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (526)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (524)
uchwała Nr XXXVI/320/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli" ...  (523)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2015 roku  (522)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (522)
Nr 22/48/15 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3947E o długości 0,391 km-ul.Sierakowskiego w Radomsku (od skrzyżowania z ulicą Warszyca do skrzyżowania z ulicą Kościuszki) kategorii dróg   (521)
Nr VIII/63/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu Opoczyńskiego  (520)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (520)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (520)
Nr IV/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Progmau opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2015-2018  (519)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (519)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (518)
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartały 2016 roku  (518)
Nr 27/68/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  (517)
Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015r.  (516)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (516)
Nr VIII/57/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (514)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (514)
Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (513)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (513)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (511)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (510)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (510)
Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018"  (510)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (508)
Nr VIII/61/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (508)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  (507)
Nr 27/73/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Kumur  (506)
Nr VIII/58/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.  (506)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
Nr IV/32/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (505)
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (505)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
Nr 27/71/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Kamili Zuzanny Deki  (504)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (504)
Nr 44/137/2015 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie  (502)
uchwała Nr XXVIII/264/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udziału w zadaniu pn."Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych"  (498)
uchwała Nr XXXIV/302/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zwrotu nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych  (498)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015r.  (497)
Nr 24/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ..."  (497)
uchwała Nr XXXVI/318/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych...  (497)
Nr IV/31/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego.  (496)
Nr IV/27/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskigo "Hubala"  (496)
Nr 22/49/15 z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu za wynajmowanie i wydzierżawianie lokali stanowiących własność powiatu opoczyńskiego   (495)
uchwała Nr XXVI/254/13 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (494)
uchwała Nr XXXIII/299/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (493)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (493)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego   (493)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (492)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej  (491)
uchwała Nr XXXVI/315/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (491)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (490)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (487)
Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Anny Zięba z Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (486)
Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2015-2017"  (485)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (484)
Nr 27/70/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Joanny Białas  (483)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (482)
uchwała Nr XXXVI/317/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych...  (482)
uchwała Nr XXXIV/305/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego   (482)
uchwała Nr XXXIII/295/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Kraśnica  (480)
uchwała Nr XXXVI/321/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza w Drzewicy dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie...  (479)
uchwała Nr XXXVI/319/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (479)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  (477)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (477)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (477)
Utworzenie bazy EGiB polegającej na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Sołek i Zameczek oraz obrębu Bielowice, gm. Opoczno  (477)
Nr III/22/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (476)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  (476)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (476)
592/2016  (476)
uchwała Nr XXIV/229/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (475)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (475)
640/216  (474)
599/2016  (474)
Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (474)
uchwała Nr XXXIII/298/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (473)
Nr 41/127/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (473)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
uchwała Nr XXIV/226/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (473)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego  (472)
Nr 27/69/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Krajewskiej  (472)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (472)
Nr VIII/69/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego  (471)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (469)
Nr IV/28/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Technikum w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (468)
Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (467)
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach  (467)
uchwała Nr XXX/279/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (465)
uchwała Nr XXXI/285/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (465)
Nr VIII/62/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie nr 1 w Opocznie  (464)
uchwała Nr XXIV/228/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie   (464)
uchwała Nr XXXVIII/324/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (463)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (461)
Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności... (dot.pieczy zastępczej)  (461)
Orłowska Barbara  (460)
897/2016  (459)
Nr IX/76/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (459)
623/2016  (459)
uchwała Nr XXIV/227/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (458)
uchwała Nr XXXIX/327/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (457)
WAŻNE INFORMACJE - LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ  (457)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2015r.  (457)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (456)
552/2016  (456)
Nr 27/72/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Zwolskiej-Wiktorowicz  (450)
Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (450)
Nr VI/38/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzilenym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (450)
uchwała Nr XXX/278/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (449)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (449)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie gm. Białaczów, powiat opoczyński  (449)
uchwała Nr XXXIX/328/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie  (448)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń , drukarek, programów komputerowych.  (448)
Nr 44/138/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych (...)na realizację zadania (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (446)
Informacja o unieważnieniu postępowania  (446)
Zakup podręczników specjalistycznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (446)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (445)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2015 roku  (445)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (441)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowegow Opocznie  (441)
Nr 45/140/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (440)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a   (440)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (439)
Nr 45/141/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (439)
Nr X/80/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno  (436)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2015 roku  (434)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (432)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (431)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (431)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (430)
Nr XIII/105/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (430)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R. ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026  (428)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2015 rok  (427)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Nr 44/139/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (426)
uchwała Nr XXXVI/313/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (426)
uchwała Nr XXXV/306/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie strategii rozwoju powiatu opoczyńskiego  (424)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA  (423)
uchwała Nr XXXVI/314/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2014r.  (422)
uchwała Nr XXXVI/309/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.  (422)
KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE  (422)
Nr IX/73/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Opoczyński kredytu długoterminowego  (422)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (421)
Nr IV/30/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (420)
Nr IV/26/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (417)
Nr 40/119/15 z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania (...) "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (416)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (415)
Archiwizacja operatów prawnych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z segregacją zeskanowanych dokumentów oraz masowym załadowaniem danych do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym - „Ośrodek” fir  (414)
Nr IX/74/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Mikołaja w Żarnowie  (411)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (409)
Nr 48/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie planu kontroli finansowych zewnętrznych na rok 2016  (408)
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  (407)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów "Wysokie kwalifikacje zawodowe-szansą na atrakcyjną pracę 2" "Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości.Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,"Nowoczesna szkoła-kluczem do  (406)
Nr 52/171/2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną  (406)
uchwała Nr XXXVI/316/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (405)
POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOCZNIE - skład oraz dyżury w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list kandydatów na radnych  (404)
„Przebudowa wraz z rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”  (404)
691/2016  (404)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (403)
Nr 48/157/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2016  (403)
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin...  (402)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, „No  (401)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (400)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018-2027  (399)
Nr 41/130/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pana Krzysztofa Głogowskiego  (398)
700/2016  (398)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eur  (396)
„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego”  (395)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (395)
Nr VIII/68/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (395)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (394)
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad prawidłowością realizowanego zadania inwestycyjnego pn : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych..."  (394)
uchwała Nr XXXV/307/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (391)
746/2016  (387)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie, w budynkach przy ul. Kwiatowej 1a i ul. Rolnej 6  (386)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2017r.  (386)
„Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych”  (384)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku.  (383)
uchwała Nr XXXVI/308/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (382)
923/2016  (380)
Nr IX/75/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Paradyż niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (380)
Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie” w zakresie ochrony przeciwpożarowej  (379)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (378)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  (377)
Nr VIII/70/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (376)
Wieruszewski Jan  (375)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (372)
Nr 41/131/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pani Moniki Szwagrzyk  (370)
„Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych”  (370)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (368)