BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 1819069
Aktualizacja: 24-03-2017
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (217755)
OGŁOSZENIA  (46676)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (46567)
Konkursy  (37482)
Przetargi  (27409)
2014  (26917)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (24572)
STAROSTWO  (24074)
Wydział Komunikacji i Transportu  (21882)
Obwieszczenia, Zawiadomienia, Sprawozdania, Ogłoszenia, Postanowienia  (19748)
2014  (15041)
2015  (14589)
DLA KLIENTA  (14379)
Wydziały i jednostki równorzędne  (14086)
POWIAT   (13993)
INFORMACJE  (13420)
Uchwały Rady Powiatu  (13258)
UCHWAŁY I PRAWO  (9916)
E - Urząd  (9786)
Uchwały Zarządu Powiatu  (9060)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (8701)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (8592)
Kierownictwo Starostwa  (8221)
Oświadczenia majątkowe  (8124)
Starosta Opoczyński - mgr Józef Róg  (8091)
Niepublikowane w BIP  (8072)
Jak korzystać z BIP   (8042)
Wybory 2014  (7816)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  (7815)
BUDŻET I MIENIE  (7783)
Rada Powiatu Opoczyńskiego  (7635)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (7597)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
2016  (7277)
Poradnik klienta  (7239)
Struktura organizacyjna  (6813)
2016  (6777)
Jednostki organizacyjne   (6605)
Postanowienia,ogłoszenia, zawiadomienia oraz zawiadomienia o wniesieniu zażalenia (dot. scaleń)  (6241)
Zarządzenia   (6164)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (6001)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (5973)
Skargi i wnioski   (5918)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (5862)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (5762)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (5577)
Informacja o wynikach naborów  (5537)
Skład Rady   (5255)
2015  (5229)
2013  (5119)
Podstawa funkcjonowania  (5077)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (5058)
Sprawozdania-budżet  (5056)
Mróz-Duda Małgorzata  (5000)
Ksyta Marek  (4827)
Kontrole  (4802)
Plany i strategie  (4777)
Informacje  (4694)
Regulamin organizacyjny  (4629)
Inspekcje i straże  (4594)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (4558)
Redakcja Biuletynu  (4541)
Informacja o naborach unieważnionych  (4493)
Podstawa funkcjonowania  (4465)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (4402)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4313)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (4128)
Chomicz Maria Barbara   (4115)
Zawiadomienia o Sesjach  (3920)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (3890)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (3869)
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO ORAZ ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH  (3848)
Wydział Komunikacji i Transportu  (3823)
Stanowiska Rady Powiatu  (3797)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (3635)
Kopania Andrzej  (3603)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (3558)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (3514)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (3412)
Budżet powiatu na 2013r.  (3364)
Budżet powiatu na 2012r.  (3342)
Jakóbczyk Sławomir  (3319)
UCHWAŁY - V KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (3307)
Wydział Finansowo-Księgowy  (3280)
Wielgus Grażyna  (3259)
Ogłoszenia o sprzedaży mienia  (3228)
Kacprzak Andrzej  (3221)
Koćmiel Mieczysław  (3203)
Biuro Rady  (3187)
Zgłoszenia budowy  (3185)
Komisje Rady  (3177)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (3176)
Pacan Jacek  (3134)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (3126)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3117)
Geolog Powiatowy  (3111)
Bielecki Jarosław  (3103)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (3096)
Mienie powiatu  (3094)
Kosno Paweł  (3083)
Wicestarosta - mgr Marcin Baranowski  (3075)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3062)
Baranowski Marcin  (3038)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (3002)
Grzesińska Małgorzata  (2995)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (2954)
Kontrole zewnętrzne  (2947)
Kontrole wewnętrzne  (2929)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej-łącznika ulic Spacerowej-Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji ...  (2884)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul.Słowackiego w Opocznie (Etap I i Etap II) wraz z infrastrukurą towarzyszącą  (2883)
Filipecki Jerzy  (2866)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (2827)
2016  (2822)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (2790)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (2783)
Zespół ds. Promocji  (2761)
Związek Powiatów Polskich  (2746)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji   (2739)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (2739)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (gm.Paradyż) oraz informacja o wyniku przetargu  (2720)
Wiktorowicz Beata  (2696)
Kurowska Wiesława  (2684)
Herb Powiatu  (2664)
Konecka Renata  (2664)
2014  (2653)
Budżet Powiatu na 2014r.  (2641)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2633)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (2584)
Służba BHP  (2572)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (2571)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (2564)
Informacja dla osób niesłyszących  (2557)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w Opocznie...  (2544)
2017  (2531)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107259E relacji Buczek-Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 466,16 km gm. Poświętne  (2523)
Skrzypek Przemysław  (2514)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (2502)
Zieliński Marek  (2497)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (2443)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2441)
Flaga Powiatu  (2431)
Reszel Andrzej  (2423)
Statut Starostwa  (2420)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (2390)
Machula Monika  (2369)
Róg Józef  (2318)
Rożej Marianna  (2296)
Śmiechowska Marianna  (2286)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego  (2282)
Karkowska Danuta  (2256)
Budżet powiatu na 2015r.  (2256)
Sołtysiak Maria  (2256)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w obr. Grudzeń Las w gminie Sławno  (2245)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (2241)
Sarwa Marek  (2227)
Pomoc publiczna  (2217)
Jędrasik Marcin  (2215)
Zespół ds. Prawnych  (2211)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (2196)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2165)
Komisja Budżetowa  (2147)
Spinek Alicja  (2067)
Juszyński Krzysztof  (2061)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (2061)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2061)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - łącznika ulic Spacerowej - Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą  (2059)
Jaciubek Ewa  (2057)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2044)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2043)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2030)
Informacja PCPR w Opocznie o podpisaniu aneksu do umowy na realizację projektu "Przełamać bariery. Uwolnić energię" na lata 2013-2014   (2028)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (2021)
2017  (2020)
Dyżury radnych   (2002)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (1968)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (1965)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (1964)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (1957)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (1954)
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości z zasobu Powiatu Opoczyńskiego oraz informacja o wyniku przetargu  (1948)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (1933)
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Nr 4/2012, którą Starosta Opoczyński zatwierdził projekt budowlany i udzielił Burmistrzowi Opoczna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej   (1930)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (1928)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1926)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy wraz z usunięciem kolizji  (1924)
Komisja Rewizyjna  (1901)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (1898)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Żdżary  (1897)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (1888)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (1881)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (1867)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej...  (1866)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe-Radzice Duże  (1865)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali odlewni, hali magazynowo -warsztatowej z budynkiem biurowo - socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ...  (1861)
Białucha Katarzyna  (1860)
Karlińska Agnieszka  (1856)
Kubiszewski Bogdan  (1854)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (1851)
Rek Sławomir  (1844)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji nr 9/2012 z dnia 17.07.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Biernackiego i Słowackiego ...  (1840)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (1833)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1827)
Przybyła Stanisław  (1819)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (1803)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (1799)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (1795)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (1794)
Wieruszewski Jan  (1790)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1790)
Sprawozdanie za 2011r.  (1784)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (1782)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (1779)
Tyczyński Robert  (1775)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (1773)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (1758)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1755)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (1753)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 134/3)  (1742)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1735)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1721)
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI Z DNIA 23 LISTOPADA 2014R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  (1719)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (1716)
Budżet Powiatu na 2016r.  (1714)
Słoniewska Anna  (1714)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (1704)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (1700)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1692)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2017  (1692)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1668)
Patronaty i komitety honorowe  (1660)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1654)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1651)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (1635)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (1632)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1631)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1631)
Kiepas Małgorzata  (1630)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (1624)
Karasińska Barbara  (1623)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (1611)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (1607)
2015r.  (1603)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1600)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 660/44 i numer 660/39)  (1597)
Obwieszczenie (wyciąg) z zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim  (1594)
Reszelewska Anna  (1592)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1588)
2014r.  (1578)
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (z dnia 19.11.2014r.)  (1576)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 133/2)  (1571)
Rek Andrzej  (1567)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (1566)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1560)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zamierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach Sędów, Skronina, Parczówek, Petrykozy gm. Białaczów  (1557)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (1547)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (1542)
Żak Anna  (1512)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1503)
za rok 2014   (1500)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (1481)
Bednarczyk Bogdan  (1474)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1473)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1471)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (1470)
2013  (1464)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1462)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (1453)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (1443)
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1440)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1436)
Petycje  (1430)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1426)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (1425)
Misztal Paulina  (1421)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1421)
Kołtunowska Bożena   (1419)
Telus Robert  (1419)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dotyczące składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   (1419)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1417)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego "Mazowsze"  (1409)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (1408)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1404)
Obwieszczenie dotyczące projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  (1400)
Milczarczyk Anna  (1399)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1395)
Sosnowiec Andrzej  (1382)
Kucharska Anna  (1378)
Śmiechowska Marianna  (1377)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1375)
Podlak Ewa Izabela  (1374)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1368)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Pęczek Jacek  (1362)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1356)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (1353)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (1339)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1333)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1333)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  (1326)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (1325)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (1325)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczone numerami działek 153/5, 146/2, 98/1, 152/3 położone w obr. nr 5, m. Opoczno  (1323)
Majcherek Małgorzata   (1320)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1314)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1306)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (1296)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (1295)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (1285)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone na terenie miasta Opoczna przejęte z mocy prawa na własność Gminy Opoczno  (1280)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (1279)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1271)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1267)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1265)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem działki 1031/5 położoną w miejscowości Radzice Małe gm. Drzewica  (1257)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1255)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1253)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Opoczno  (1252)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1250)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (1233)
Ośrodki Szkolenia Kierowców  (1231)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1231)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (1225)
Sobczyk Katarzyna  (1224)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejsc. Drzewica gm.Drzewica  (1224)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1224)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1217)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (1214)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1211)
Wilk Zbigniew  (1208)
Miśkiewicz Adam  (1205)
Klimek Małgorzata  (1201)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (1198)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1195)
Błażejewicz Aleksandra   (1187)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (1183)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (1183)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1180)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1180)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1179)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1178)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1178)
677/2015  (1177)
Majkowska Anna  (1170)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1169)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1167)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1161)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa (położonej w obrębie Grudzeń Las Gmina Sławno)  (1158)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu wyznaczenia punktów granicznych działek numer 482/1, 483/1 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Miedzna Murowana, gminie Żarnów  (1156)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1152)
Wylon Krzysztof  (1150)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1148)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze  (1147)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1146)
Telus Robert  (1141)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1141)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1140)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1132)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1125)
2015r.  (1125)
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów pod nazwą "Młynek-Turowice"...  (1108)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1104)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy...  (1098)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1096)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1095)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1092)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1089)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
Kopania Andrzej Jan  (1087)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1087)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1085)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1080)
650/2015  (1072)
Pietrasik Damian   (1071)
Pisarski Marian  (1070)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji LPG o stacje paliw płynnych  (1065)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1062)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1061)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1054)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1053)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1051)
Róg Józef Leon  (1050)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (1047)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1046)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1043)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1042)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1040)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1040)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1037)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1037)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc.Grudzeń Las gm.Sławno  (1036)
Rek Sławomir  (1036)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1035)
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia dla Firmy "WIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie na budowę  (1034)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1034)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1032)
Białas Barbara  (1031)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1031)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1030)
Kosno Paweł Szczepan  (1027)
691/2015  (1025)
Ksyta Marek Leon  (1019)
740/2015  (1015)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1011)
Wojewódzki Krzysztof  (1010)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1009)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (1006)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1001)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1000)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (999)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (998)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (990)
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do trzech lat położonych w obrębie m.Opocznie-obr. 12 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego  (989)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (986)
Wójcik Grażyna  (986)
820/2015  (985)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (978)
Król Andrzej  (977)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (972)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  (970)
Przybyła Stanisław Marek  (966)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107309E relacji Buczek-Idzikowice...  (964)
Sałaj Rajmund  (964)
Dąbrowski Józef  (960)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa od km 5+243 do km 12+935  (956)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (955)
Pęczek Przemysław  (955)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (955)
745/2015  (952)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (951)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (951)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Grudzeń Las gm. Sławno  (950)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (945)
746/2015  (945)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (942)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (942)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (941)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (939)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (936)
819/2015  (935)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (935)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa ...  (935)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukturą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe - małogabarytowe oraz budynku handlowousługowego i budynku mieszkalnego  (934)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (934)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (932)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (931)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (931)
862/2015  (930)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (930)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (925)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (923)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (922)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (915)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (914)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (909)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (909)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (906)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (906)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (903)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (900)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę etapu I zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukurą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe-małogabarytowe oraz budynku handlowo-usługowego i budynku mieszkalnego  (896)
861/2015  (895)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (890)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (890)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (888)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (887)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (885)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 660/39,660/44,133/2,134/3 położoną w miejscowości Radzice Duże gm.Drzewica  (885)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  (879)
2014r.  (878)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (869)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (868)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (865)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (864)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (863)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (863)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (861)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (853)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (847)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (844)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (843)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (842)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (841)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (838)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1284/4)  (837)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (835)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej  (834)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (833)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (833)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (833)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (831)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (830)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (820)
Marszałek Rafał Piotr  (815)
Zmiana treści SIWZ  (814)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (813)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (807)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (805)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (800)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (795)
Chojnacka Dorota  (795)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (795)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (793)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (792)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (792)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (792)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (789)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (788)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (786)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (786)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (785)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (784)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (784)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (782)
2016r.  (778)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (778)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (774)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (768)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (764)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (763)
Zieliński Sławomir Zenon  (759)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (757)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (756)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (750)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (749)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (749)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (748)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E-ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię"  (743)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (741)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (739)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (737)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (733)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gmina Opoczno  (729)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (725)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 1029/3 i 1248/4 położoną w obrębie Bielowice gm. Opoczno  (725)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr3111E Radzice Małe (...)  (724)
Sosnowiec Andrzej Jan  (721)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (720)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (718)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (717)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (716)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (716)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (714)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (711)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gm. Opoczno  (710)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (709)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (707)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (706)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (706)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (704)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (704)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (702)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (702)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (701)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (699)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (698)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (697)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (692)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (690)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (688)
Baranowski Marcin Józef  (683)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Olszewice gm. Sławno oznaczone wg. ewidencji gruntów jako dz.nr78/4,235/6  (682)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (682)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (681)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (679)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (678)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (677)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  (677)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (676)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (675)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (673)
Kluby Radnych  (673)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ZCB "OWCZARY" R.E.R. Stępień Spółka Jawna  (672)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (672)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (672)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości położonej w obr. 20 m. Opoczna oznaczonej według ewidencji gruntów jako dz. nr 241/9  (671)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (669)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (668)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (667)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (665)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (664)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (664)
Kubiszewski Bogdan Jan  (663)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (662)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (661)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (660)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (658)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1029/3)  (657)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (657)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (656)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki została wydana decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości...  (653)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (653)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (653)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (653)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (650)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (649)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (648)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (648)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (648)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (642)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (641)
za rok 2015  (640)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (635)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (634)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (634)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (633)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (630)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (630)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejsc.Żdżary gm.Drzewica  (628)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (628)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (628)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (628)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (627)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (626)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (624)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (623)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (622)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (622)
Natkański Józef  (621)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (620)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (620)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego (miejsc. Żarnów)  (617)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (616)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (615)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (613)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (612)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (612)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (606)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (604)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (603)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (603)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (601)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (601)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (599)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (598)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (592)
891/2015  (586)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (585)
Marszałek Ewa  (585)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (585)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (585)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (584)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (582)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (581)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (580)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (579)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (578)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (568)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (565)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (563)
892/2015  (554)
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego Wielka Wola w Wielkiej Woli, gm. Paradyż  (553)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (553)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (551)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113E wraz z odwodnieniem, budowie mostu przez rz. Brzuśnię w ciągu drogi powiatowej ...  (549)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (549)
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju infromujące o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa - dot. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)  (549)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (547)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny  (546)
Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (545)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (544)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (543)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (542)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Opoczno nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny ...  (540)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- obr.13 m. Opoczno gm. Opoczno  (537)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno  (533)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (533)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek w sprawie pozwolenia na budowę instalcji do produkcji granulatu wapiennego w miejsc. Owadów-Brzezinki gm. Sławno ...  (532)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (530)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 181/1, 182, 695, 180/2, 696/4 położone w obrębie Ostrożna gm. Sławno stanowią mienie gminne  (530)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 477/1 obr. Parczówek gm. Białaczów  (529)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (529)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (528)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (526)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 488 położona w obr. Sepno-Radonia gm. Sławno stanowi mienie gminne  (525)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (525)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (525)
Ksyta Marek  (523)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (522)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (521)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gminie Żarnów  (521)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (położonej w obrębie Białaczów, gm.Białaczów)  (521)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (519)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w niedpłatne użytkowanie SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie (obręb Januszewice)  (518)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie geodezyjnym-Białaczów Gmina Białaczów  (518)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (517)
883/2015  (517)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (517)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wyciągu do nart wodnych wakeboardingu przy zbiorniku wodnym w Drzewicy  (516)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (514)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (513)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (513)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (511)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
890/2015  (510)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. 7 miasta Opoczno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 106/2, 106/4  (509)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (507)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (506)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (504)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek położonych w obrębie Ossa, gm. Białaczów  (502)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie opoczyńskim, mieście Opocznie obrębie 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr147/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Opoczno  (501)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (500)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (498)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (498)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (497)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opoczno  (495)
Wijata Jolanta  (495)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (494)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł  (493)
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za okres I kwartału 2015 roku  (493)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  (493)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji granulatu wapiennego dla firmy NORDKALK Sp. z o.o.  (492)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (492)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (492)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (491)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (490)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (489)
Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w 2014r.  (488)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Białaczów oznaczonej numerem działki 133  (487)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (481)
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (481)
Zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 517 w obrębie Białaczów, gm. Białaczów  (480)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (480)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (479)
Zawiadomienie o przyjęciu granic nieruchomości położonej w obrębie Sieczka gmina Aleksandrów powiat piotrkowski  (479)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1226,1227  (479)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (478)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (477)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (476)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (476)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Janów Karwicki, gmina Opoczno  (475)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (475)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (474)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Dąbrówka, gm.Paradyż  (474)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (473)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (472)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe gm.Drzewica  (472)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (472)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (471)
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki gm. Drzewica  (470)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (470)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (469)
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla całości obrębu Różanna, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwa łódzkie  (469)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1165  (464)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Niemojowice, gminie Żarnów  (464)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Marcinków, gminie Żarnów  (462)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (459)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (458)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kol. Zachorzów, gmina Sławno  (458)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (457)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gmina Żarnów  (457)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Studzianna, gmina Poświętne  (456)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (456)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Nowa Góra, gminie Żarnów  (456)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Pilichowice, gminie Żarnów  (454)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (453)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (453)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1156  (453)
1042/2015  (453)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (452)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gmina Żarnów  (451)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (451)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (450)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (449)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły  (449)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (449)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie gm. Białaczów, powiat opoczyński  (449)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  (447)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Wierzchowisko, gminie Żarnów  (447)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (447)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Młynek, gminie Żarnów  (447)
Zakup podręczników specjalistycznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (446)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości Bielowice, gmina Opoczno  (445)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Tomaszów, gminie Żarnów  (444)
963/2015  (444)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (444)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (444)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (444)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (444)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbnu Państwa położonej w obr. 11 m. Opoczno gm. Opoczno  (442)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (442)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E - na odcinku Sławno-Szadkowice"  (441)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (441)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (439)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (439)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (439)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych oraz przyjęcia granic we wsi Unewel gm. Sławno  (438)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (438)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (438)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Starosty Opoczyńskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice  (438)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (438)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach Idzikowice, Radzice Małe, Brzuza  (437)
Zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu dla Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego wyrobów ceramicznych Etap II...  (436)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (436)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (436)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wieży z turbiną wiatrową o mocy 2 MW "WESTAS V100"....  (435)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (435)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (434)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie rozbudowy stacji LPG  (434)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek - położonych w obrębie Sobień, gmina Białaczów  (434)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (433)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (433)
Zawiadomienie, że w dniu 26.03.2015r. zostaną przeprowadzone czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Żarnów, obrębie Miedzna Murowana oznaczonej numerem działki 266/3  (432)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (432)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (431)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Poświętne, obrębie Gapinin, oznaczonej numerem działki 422  (431)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (430)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (429)
Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (425)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (425)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (424)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowego na budynek stacji przetwarzania odpadów (...) w Opocznie przy ul. Zakątnej 6...  (424)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (422)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki: 649,647 położonych w obrębie Modrzewek gm.Opoczno  (422)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (421)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2012r.  (421)
Zawiadomienia z dnia 28.07.15r. i 31.07.15r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sitowa gmina Opoczno  (420)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2015 o zezwoleniu na realizacę inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki  (420)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (420)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm.Poświętne   (420)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (419)
897/2015  (419)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic oraz przyjęcia granic we wsi Olszewice, gmina Sławno  (418)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2013r.  (417)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1124  (417)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (417)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (416)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działki 526/1 położoną w miejscowości Opoczno, obręb 10  (416)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach: Sędów, Skronina, Parczówek, Petrykozy gm. Białaczów  (414)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA  (413)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (411)
Informacja o unieważnieniu postępowania  (409)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (408)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (407)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (406)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów "Wysokie kwalifikacje zawodowe-szansą na atrakcyjną pracę 2" "Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości.Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,"Nowoczesna szkoła-kluczem do  (406)
uchwała Nr XXVI/254/13 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (405)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek złożony przez firmę DuSoleil Sp. z o.o. (...) w sprawie pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej (...) w miejsc. Trojanowice, obr. 38, gm. Żarnów  (405)
Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania administracyjnego dot. udzielenia pozwolenia na budowę wyciągu do nart wodnych przy zbiorniku wodnym w Drzewicy   (404)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (402)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (402)
Zawiadomienie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107302E w miejscowości Unewel- Bratków gm. Sławno  (402)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, „No  (401)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę sortowni kruszyw wraz z kontenerem sterowniczym, pomieszczeniem socjalnym (kontener), (...) w miejsc. Karwice, gm. Opoczno ...  (400)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (400)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 372/2015 o pozwolenie na budowę  (399)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (399)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego pomyłkę pisarską w decyzji Starosty udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe gm.Drzewica  (399)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (399)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (397)
uchwała Nr XXVIII/264/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udziału w zadaniu pn."Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych"  (397)
1030/2015  (396)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (396)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (395)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą  (395)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (395)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (394)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 280/2014 pozwolenia na zamianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji...  (394)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Opocznie  (394)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (394)
uchwała Nr XXIV/229/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (392)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (392)
Zawiadomienie z dnia 30 lipca 2015r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o ustaleniu linii brzegu które odbędą się na działce nr 778 w obrębie Sitowa gmina Opoczno  (392)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (391)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eur  (390)
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na budowę w msc.Trojanowice,obr.38, gm. Żarnów  (390)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107302E w miejscowości Unewel-Bratków gm.Slawno  (389)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (389)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (388)
Informacja o wydłużeniu terminu wyłożenia projektu klasyfikacji gruntów dla obrębu Sitowa, gmina Opoczno, powiat opoczyński  (387)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm. Poświętne  (386)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie, w budynkach przy ul. Kwiatowej 1a i ul. Rolnej 6  (386)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (386)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (386)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Opoczno nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny  (384)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (383)
Informacja dotycząca nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym -m.Sędów gm. Białaczów  (383)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (382)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (382)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu, w dniu 4.11.15r., czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie Gapinin, Gmina Poświętne  (382)
Ogłoszenia Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 maja 2015r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach: Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice - gmina Drzewica  (380)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości (wieś Olszewice gmina Sławno)  (379)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek złożony przez firmę DuSoleil Sp. z o.o. (....) w sprawie pozwolenia na budowę wolnostojących paneli słonecznych (fotowoltaicznych) (....) w miejsc. Chełsty, obr. 06, gm. Żarnów  (378)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowegow Opocznie  (378)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej (...) wraz z infrastrukturą techniczną w miejsc. Trojanowice gm. Żarnów  (376)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (374)
Nr VIII/69/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego  (372)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyłożeniu zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych na obszarów Natura 2000  (372)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (372)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (371)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (371)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (371)
uchwała Nr XXIV/227/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (370)
uchwała Nr XXIV/228/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie   (369)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (369)
uchwała Nr XXXIV/305/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego   (368)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku.  (367)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (366)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (366)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (363)
uchwała Nr XXIV/226/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (363)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na adaptację budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejsc. Zakościele gm.Drzewica  (363)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (361)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (360)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (360)
Zawiadomienia z dnia 20 lipca 2015r. o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz o ustaleniu linii brzegu (opracowanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych) - obręb Sitowa  (359)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (358)
Zawiadomienie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia pozwolenia na zmiane sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-składowego w miejscowości Różanna gm.Opoczno  (357)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (357)
Zawiadomienie o umorzeniu postepowania dot. wydania pozwolenia na budowę w msc.Chełsty, obr.06, gm. Żarnów  (356)
Zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-składowego na budynek przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów (...) w miejscowości Różanna Gm. Opoczno  (355)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych  (354)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie Wola Załężna gm.Opoczno  (354)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński-Sobawiny  (353)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eu  (353)
uchwała Nr XXX/279/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (352)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (351)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu w dniu 12.10.2015r. czynności wyznaczenia punktów, wznowienia znaków bądź ustalenia punktów granicznych działek - nieruchomości położonej w gminie Białaczów, obrębie Skronina   (350)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowego na budynek stacji przetwarzania odpadów i demontażu pojazdów oraz budowę boksu na odpady...  (350)
Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2015-2017"  (349)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (...) wraz z inwerterami, stacją transformatorową, utwardzeniem terenu, zjazdem z drogi powiatowej i ogrodzeniem w miejsc. Chełsty gm. Żarnów (...)  (348)
uchwała Nr XXX/278/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (348)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu w dniu 14.10.2015r. czynności wyznaczenia punktów, wznowienia znaków bądź ustalenia punktów granicznych nieruchomości położonej w gminie Białaczów, obrębie Skronina  (348)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (347)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (347)
uchwała Nr XXXI/285/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (347)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (345)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie fragmentu drogi gminnej 107251E na odcinku Łęg-Mysiakowiec gm. Poświętne  (343)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej obejmującej montaż wolnostojących paneli słonecznych (...) w miejsc. Trojanowice gm. Żarnów na działce nr 5  (342)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107251E) na odcinku Łęg-Mysiakowiec od km 0+000,00 do km 0+894,93 gm.Poświętne  (342)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (342)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (341)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (...) wraz z inwerterami, stacją transformatorową, utwardzeniem terenu i ogrodzeniem w miejsc. Polichowice gm. Żarnów (...)  (340)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek położonych w obrębie Miedzna Murowana, gmina Żarnów  (338)
Nr VIII/63/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu Opoczyńskiego  (338)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię  (337)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (336)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (334)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (334)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Szadkowice gm. Sławno  (334)
Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną jako dz. nr 24/2 o pow. 0,0236 ha położoną w obrębie Radonia gm. Mniszków  (333)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 256 położonej w obrębie Zakościele, gm.Drzewica (...) z działkami sąsiednimi  (333)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (330)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (330)
Nr VIII/65/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (329)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych w miejsc. Pilichowice gm. Żarnów  (328)
Zawiadomienie, że w dniu 02.03.2016r. zostaną przeprowadzone czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki: 3 będącej własnością posiadacz samoistny: Wspólnota wsi Daleszewice  (328)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej-drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ul.Rolnej w Opocznie   (328)
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych w miejsc. Chełsty gm. Żarnów  (327)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński   (327)
Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (327)
Nr IV/27/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskigo "Hubala"  (325)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę stacji paliw z urządzeniami budowlanymi na działkach w miejsc. Paradyż  (325)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok  (324)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu w dniu 13.10.2015r. czynności wyznaczenia punktów, wznowienia znaków bądź ustalenia punktów granicznych nieruchomości położonej w gminie Białaczów, obrębie Skronina  (324)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (322)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów "Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych"  (322)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (322)
Zakup materiałów biurowych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła - kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych"  (321)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (321)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (320)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (318)
Nr IV/32/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (318)
Nr IX/76/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (317)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Strzyżów gm. Drzewica przy wiadukcie kolejowym   (315)
uchwała Nr XXXVI/321/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza w Drzewicy dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie...  (315)