BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2543125
Aktualizacja: 18-04-2018
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (260985)
OGŁOSZENIA  (58935)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (56367)
Konkursy  (51991)
Przetargi  (37053)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (32193)
Wydział Komunikacji i Transportu  (30280)
STAROSTWO  (28677)
2014  (26917)
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE  (26753)
DLA KLIENTA  (18305)
Wydziały i jednostki równorzędne  (17716)
Uchwały Rady Powiatu  (17696)
POWIAT   (17193)
INFORMACJE  (16467)
2017  (16420)
2014  (15041)
2015  (14589)
UCHWAŁY I PRAWO  (12322)
E - Urząd  (12249)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (12001)
Uchwały Zarządu Powiatu  (11853)
Kierownictwo Starostwa  (10701)
Rada Powiatu Opoczyńskiego  (10681)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (10562)
Starosta Opoczyński - mgr Józef Róg  (10523)
Oświadczenia majątkowe  (10489)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (10167)
BUDŻET I MIENIE  (10007)
Jak korzystać z BIP   (9916)
Niepublikowane w BIP  (9875)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  (9774)
Wybory 2014  (9602)
Poradnik klienta  (9465)
Jednostki organizacyjne   (8719)
Struktura organizacyjna  (8283)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (8205)
Zarządzenia   (8054)
Skargi i wnioski   (7833)
Informacja o wynikach naborów  (7811)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (7767)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (7646)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
Postanowienia,ogłoszenia, zawiadomienia oraz zawiadomienia o wniesieniu zażalenia (dot. scaleń)  (7493)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (7417)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (7341)
2016  (7277)
2015  (7163)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (6709)
Skład Rady   (6654)
Podstawa funkcjonowania  (6639)
Sprawozdania-budżet  (6636)
Kontrole  (6270)
Plany i strategie  (6202)
UCHWAŁY - V KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (6128)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (6110)
Inspekcje i straże  (6063)
Zgłoszenia budowy  (6004)
Informacje  (5980)
Informacja o naborach unieważnionych  (5979)
Redakcja Biuletynu  (5945)
Podstawa funkcjonowania  (5945)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (5803)
Regulamin organizacyjny  (5599)
Mróz-Duda Małgorzata  (5565)
Ksyta Marek  (5563)
Ogłoszenia o sprzedaży mienia  (5388)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (5378)
Chomicz Maria Barbara   (5339)
Zawiadomienia o Sesjach  (5178)
Stanowiska Rady Powiatu  (5128)
2013  (5119)
Wydział Komunikacji i Transportu  (5064)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (5025)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (4945)
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO ORAZ ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH  (4896)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (4859)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (4798)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (4729)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (4705)
2016  (4574)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4519)
Wydział Finansowo-Księgowy  (4396)
Wicestarosta - mgr Marcin Baranowski  (4374)
2018  (4361)
Komisje Rady  (4356)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (4347)
Biuro Rady  (4328)
Budżet powiatu na 2013r.  (4309)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (4303)
Kopania Andrzej  (4275)
Budżet powiatu na 2012r.  (4240)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (4125)
Mienie powiatu  (4105)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (4035)
Kontrole zewnętrzne  (4032)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (3990)
Jakóbczyk Sławomir  (3990)
2018  (3980)
Geolog Powiatowy  (3967)
Kontrole wewnętrzne  (3919)
Kacprzak Andrzej  (3870)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (3862)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (3861)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku  (3846)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (3815)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (3769)
Bielecki Jarosław  (3758)
Związek Powiatów Polskich  (3752)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (3744)
Kosno Paweł  (3735)
Pacan Jacek  (3731)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3704)
Wielgus Grażyna  (3680)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3673)
Herb Powiatu  (3666)
Koćmiel Mieczysław  (3663)
Grzesińska Małgorzata  (3663)
Baranowski Marcin  (3650)
Budżet Powiatu na 2014r.  (3635)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (3550)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul.Słowackiego w Opocznie (Etap I i Etap II) wraz z infrastrukurą towarzyszącą  (3545)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej-łącznika ulic Spacerowej-Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji ...  (3534)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (gm.Paradyż) oraz informacja o wyniku przetargu  (3531)
Informacja dla osób niesłyszących  (3498)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji   (3471)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (3437)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107259E relacji Buczek-Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 466,16 km gm. Poświętne  (3413)
Flaga Powiatu  (3401)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (3367)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w Opocznie...  (3367)
Zespół ds. Promocji  (3366)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (3337)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (3336)
Filipecki Jerzy  (3312)
Służba BHP i ppoż  (3300)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3290)
Budżet powiatu na 2015r.  (3272)
Pomoc publiczna  (3243)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (3219)
Statut Starostwa  (3183)
Kurowska Wiesława  (3120)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (3118)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego  (3097)
Wiktorowicz Beata  (3092)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w obr. Grudzeń Las w gminie Sławno  (3027)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (2993)
Sarwa Marek  (2975)
Konecka Renata  (2962)
Skrzypek Przemysław  (2953)
Jędrasik Marcin  (2916)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (2887)
Zieliński Marek  (2883)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (2879)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (2878)
Rożej Marianna  (2843)
Budżet Powiatu na 2016r.  (2842)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (2803)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (2775)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Żdżary  (2768)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (2761)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2757)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (2734)
Karkowska Danuta  (2728)
Zespół ds. Prawnych  (2725)
Informacja PCPR w Opocznie o podpisaniu aneksu do umowy na realizację projektu "Przełamać bariery. Uwolnić energię" na lata 2013-2014   (2708)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (2694)
Róg Józef  (2688)
Śmiechowska Marianna  (2680)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (2675)
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Nr 4/2012, którą Starosta Opoczyński zatwierdził projekt budowlany i udzielił Burmistrzowi Opoczna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej   (2675)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy wraz z usunięciem kolizji  (2675)
Reszel Andrzej  (2673)
Komisja Budżetowa  (2672)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe-Radzice Duże  (2665)
2014  (2653)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2626)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (2624)
Machula Monika  (2616)
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI Z DNIA 23 LISTOPADA 2014R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  (2611)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (2601)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2599)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2595)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (2592)
2015r.  (2578)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (2578)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (2576)
Petycje  (2563)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2551)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2546)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2542)
2014r.  (2541)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2528)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - łącznika ulic Spacerowej - Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą  (2526)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (2519)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (2515)
Sołtysiak Maria  (2511)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali odlewni, hali magazynowo -warsztatowej z budynkiem biurowo - socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ...  (2502)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2502)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (2500)
Juszyński Krzysztof  (2500)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dotyczące składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   (2494)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 134/3)  (2492)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (2486)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (2483)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2479)
Jaciubek Ewa  (2466)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2460)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zamierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach Sędów, Skronina, Parczówek, Petrykozy gm. Białaczów  (2453)
za rok 2014   (2449)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (2440)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (2426)
Komisja Rewizyjna  (2406)
2013r.-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji nr 9/2012 z dnia 17.07.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Biernackiego i Słowackiego ...  (2404)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (2403)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (2399)
Dyżury radnych   (2396)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (2387)
Sprawozdanie za 2011r.  (2377)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (2369)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (2367)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2364)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2334)
Spinek Alicja  (2322)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (2310)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 660/44 i numer 660/39)  (2286)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej...  (2284)
Patronaty i komitety honorowe  (2273)
Kubiszewski Bogdan  (2272)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 133/2)  (2268)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2268)
2015r.  (2256)
Białucha Katarzyna  (2256)
Przybyła Stanisław  (2232)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (2230)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (2221)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2209)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (2208)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczone numerami działek 153/5, 146/2, 98/1, 152/3 położone w obr. nr 5, m. Opoczno  (2190)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (2169)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2161)
Karlińska Agnieszka  (2155)
Wieruszewski Jan  (2153)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (2150)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (2133)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (2130)
Słoniewska Anna  (2130)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2127)
Rek Sławomir  (2107)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (2104)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2101)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2099)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (2096)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2053)
Obwieszczenie (wyciąg) z zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim  (2044)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (2039)
Tyczyński Robert  (2035)
Karasińska Barbara  (2034)
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (z dnia 19.11.2014r.)  (2029)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (2026)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2016)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (1989)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (1971)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1969)
2016r.  (1967)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (1957)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem działki 1031/5 położoną w miejscowości Radzice Małe gm. Drzewica  (1952)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (1945)
677/2015  (1938)
Żak Anna  (1931)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (1928)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (1926)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (1915)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (1912)
Kiepas Małgorzata  (1912)
Bednarczyk Bogdan  (1905)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1901)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (1894)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (1879)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejsc. Drzewica gm.Drzewica  (1868)
Budżet Powiatu na 2017 r.  (1865)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (1862)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1861)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 181/1, 182, 695, 180/2, 696/4 położone w obrębie Ostrożna gm. Sławno stanowią mienie gminne  (1857)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (1852)
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1844)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1835)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (1832)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1831)
650/2015  (1829)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (1825)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1817)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1808)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Olszewice gm. Sławno oznaczone wg. ewidencji gruntów jako dz.nr78/4,235/6  (1805)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (1803)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (1803)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1799)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
740/2015  (1793)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1789)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (1788)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1785)
Rek Andrzej  (1784)
691/2015  (1773)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości położonej w obr. 20 m. Opoczna oznaczonej według ewidencji gruntów jako dz. nr 241/9  (1771)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1769)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 477/1 obr. Parczówek gm. Białaczów  (1768)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1766)
745/2015  (1755)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1753)
746/2015  (1753)
Reszelewska Anna  (1752)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1742)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1741)
820/2015  (1739)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 488 położona w obr. Sepno-Radonia gm. Sławno stanowi mienie gminne  (1720)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1719)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1716)
za rok 2015  (1713)
862/2015  (1707)
819/2015  (1705)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego "Mazowsze"  (1698)
Telus Robert  (1698)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1695)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  (1690)
861/2015  (1685)
Kołtunowska Bożena   (1684)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1682)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1672)
Obwieszczenie dotyczące projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  (1663)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1657)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze  (1656)
Misztal Paulina  (1656)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
Sosnowiec Andrzej  (1640)
Pęczek Jacek  (1635)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1633)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1632)
Telus Robert  (1630)
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW  (1628)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1625)
Podlak Ewa Izabela  (1624)
Kucharska Anna  (1621)
Ośrodki Szkolenia Kierowców  (1620)
Błażejewicz Aleksandra   (1620)
Róg Józef Leon  (1619)
Milczarczyk Anna  (1615)
Kosno Paweł Szczepan  (1613)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1608)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1606)
Kopania Andrzej Jan  (1605)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1605)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1602)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok  (1593)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1591)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1588)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone na terenie miasta Opoczna przejęte z mocy prawa na własność Gminy Opoczno  (1586)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1575)
Rek Sławomir  (1564)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1559)
Ksyta Marek Leon  (1557)
Śmiechowska Marianna  (1556)
Majcherek Małgorzata   (1553)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Opoczno  (1548)
Dąbrowski Józef  (1548)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1542)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1521)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1515)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (1513)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1508)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1502)
Białas Barbara  (1483)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa (położonej w obrębie Grudzeń Las Gmina Sławno)  (1480)
Przybyła Stanisław Marek  (1473)
2013  (1464)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1284/4)  (1459)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1451)
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów pod nazwą "Młynek-Turowice"...  (1447)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 660/39,660/44,133/2,134/3 położoną w miejscowości Radzice Duże gm.Drzewica  (1445)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1445)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1441)
Sobczyk Katarzyna  (1433)
Klimek Małgorzata  (1429)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Janów Karwicki, gmina Opoczno  (1410)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1410)
Pisarski Marian  (1405)
Miśkiewicz Adam  (1402)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu wyznaczenia punktów granicznych działek numer 482/1, 483/1 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Miedzna Murowana, gminie Żarnów  (1386)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1384)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1381)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1379)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (1376)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. 7 miasta Opoczno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 106/2, 106/4  (1374)
Wilk Zbigniew  (1371)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (1370)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy...  (1366)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (1364)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Wylon Krzysztof  (1361)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1359)
Majkowska Anna  (1356)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (1356)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  (1354)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1352)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1351)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1349)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1346)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (1345)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (1345)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1340)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1323)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji LPG o stacje paliw płynnych  (1318)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1318)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1317)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (1313)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1311)
Pietrasik Damian   (1309)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc.Grudzeń Las gm.Sławno  (1295)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (1294)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1291)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1283)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1282)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1282)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa od km 5+243 do km 12+935  (1275)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (1274)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1270)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1269)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1267)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1264)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (1261)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1261)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1260)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1259)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1259)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1252)
Król Andrzej  (1250)
Chojnacka Dorota  (1247)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1246)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (1245)
Wojewódzki Krzysztof  (1240)
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia dla Firmy "WIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie na budowę  (1236)
Sałaj Rajmund  (1234)
2014r.  (1231)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (1223)
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do trzech lat położonych w obrębie m.Opocznie-obr. 12 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego  (1217)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1217)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (1215)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1214)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (1213)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1209)
Pęczek Przemysław  (1203)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1199)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukturą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe - małogabarytowe oraz budynku handlowousługowego i budynku mieszkalnego  (1198)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa ...  (1195)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (1191)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107309E relacji Buczek-Idzikowice...  (1190)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1189)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (1186)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (1186)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1184)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1184)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (1183)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1182)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (1180)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Grudzeń Las gm. Sławno  (1172)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1168)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (1167)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1166)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1161)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (1159)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (1159)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (1158)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1156)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1155)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1154)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1029/3)  (1154)
Wójcik Grażyna  (1149)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (1149)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1148)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (1148)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (1147)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (1142)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1142)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1139)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1139)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1139)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1139)
Decyzja Starosty Opoczyńskiego stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 764/3 pow. 2,39 ha położona w obrębie Ostrów gm. Opoczno stanowi mienie gminne  (1138)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (1137)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1136)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (1136)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1133)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (1131)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę etapu I zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukurą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe-małogabarytowe oraz budynku handlowo-usługowego i budynku mieszkalnego  (1127)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1123)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1123)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (1120)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1120)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (1119)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1118)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1117)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (1117)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (1113)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1110)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1106)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1100)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (1100)
Kluby Radnych  (1099)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1099)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (1098)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (1098)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1095)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 1029/3 i 1248/4 położoną w obrębie Bielowice gm. Opoczno  (1095)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (1094)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (1093)
Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  (1091)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1089)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice  (1087)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej  (1085)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1085)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (1079)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...  (1079)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1078)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 5, m.Opoczna  (1072)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (1064)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (1058)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (1056)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1049)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (1045)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (1045)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1044)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1042)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (1042)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (1038)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Mysiakowiec, gmina Poświętne  (1037)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (1036)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1034)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (1034)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1033)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1029)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (1029)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (1027)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (1024)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (1023)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1022)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (1019)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1016)
Marszałek Rafał Piotr  (1016)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (1016)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1015)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (1015)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1014)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1013)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (1012)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1005)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (995)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (988)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (982)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gmina Opoczno  (981)
Zieliński Sławomir Zenon  (979)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (978)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (978)
Decyzja stwierdzająca, że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 708,709,699,704,705 o łącznej pow.0,80 ha położone w obrębie Giełzów gm. Drzewica stanowią mienie gminne  (973)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (972)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (969)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (969)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (965)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (964)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (964)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (963)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E-ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię"  (963)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (961)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr3111E Radzice Małe (...)  (959)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (956)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. 20 m. Opoczno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 229/3  (955)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (952)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (952)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (951)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gm. Opoczno  (950)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (949)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (949)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (948)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (947)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (946)
Zmiana treści SIWZ  (944)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (942)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (936)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (931)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (927)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  (926)
891/2015  (923)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (920)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (918)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (918)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (917)
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025  (915)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (914)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (912)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (909)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (908)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (907)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (907)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (907)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (904)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (903)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Kamilówka gm. Slawno  (901)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki została wydana decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości...  (901)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (898)
Baranowski Marcin Józef  (896)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 17 m. Opoczno (dz.nr 216/4 o pow. 0,0011 ha)  (894)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (891)
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (890)
2017r.  (888)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (887)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (886)
Zawiadomienie, że w dniu 14.03.2017r. zostaną przeprowadzone czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 585 z działką 556 i 586 położonej w obrębie Stok, gminie Mniszków   (886)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (886)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
2015 rok  (881)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (879)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejsc.Żdżary gm.Drzewica  (879)
Natkański Józef  (876)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (870)
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach projektów unijnych  (868)
892/2015  (862)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (861)
Sosnowiec Andrzej Jan  (861)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (860)
883/2015  (860)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (859)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (858)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (852)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (847)
Kubiszewski Bogdan Jan  (846)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (846)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (841)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (840)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (839)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (836)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (835)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (835)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (832)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (829)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (827)
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1 PAŹDZIERNIKA  (825)
za rok 2016  (823)
Ksyta Marek  (823)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (822)
890/2015  (821)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (819)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (815)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (815)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ZCB "OWCZARY" R.E.R. Stępień Spółka Jawna  (815)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (814)
2017 rok - OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 r.  (812)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (811)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (810)
"Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki"  (808)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (807)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (807)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (806)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (805)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego (miejsc. Żarnów)  (805)
Marszałek Ewa  (805)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (803)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (802)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (802)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie - OGŁOSZENIE O ZEBRANIU DELEGATÓW  (799)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (797)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (796)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (792)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (790)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Kamień gmina Sławno oraz z obrębie Bratków gmina Sławno  (789)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki"  (787)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (786)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (782)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (780)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (780)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017-2025  (779)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (778)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (775)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (775)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (772)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (771)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (768)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (763)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (762)
1042/2015  (759)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (758)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (758)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (755)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowaw  (753)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (753)
963/2015  (753)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (752)
Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (752)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (751)
897/2015  (751)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (748)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (748)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (747)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (744)
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju infromujące o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa - dot. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)  (743)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (743)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (743)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (742)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań.  (741)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (741)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (738)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.  (736)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (735)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (733)
Wijata Jolanta  (732)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (730)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (728)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (726)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Opoczno nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny ...  (720)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (720)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (719)
Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (716)
Kluska Monika  (714)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (712)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (710)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (706)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (704)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (704)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny  (702)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (696)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (695)
Goska Iwona  (694)
2017 rok - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (694)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (693)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (693)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 24.01.-07.02.2017r. projektu Uchwały Rady Powiatu ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz informacja z konsultacji  (689)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"  (687)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (683)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (681)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok  (680)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113E wraz z odwodnieniem, budowie mostu przez rz. Brzuśnię w ciągu drogi powiatowej ...  (679)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (678)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- obr.13 m. Opoczno gm. Opoczno  (678)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (676)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  (676)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia  (675)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno  (674)
1030/2015  (673)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań  (672)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (671)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kamień, gmina Sławno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 102/7   (669)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH  (665)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (663)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (663)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za 1/3 część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 41, m. Piotrków Trybunalski  (662)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (661)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (660)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (660)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (658)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (658)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie geodezyjnym-Białaczów Gmina Białaczów  (656)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (655)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (654)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (653)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (652)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (652)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (651)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (650)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (646)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (646)
INFORMACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi  (645)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICHDLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (645)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (642)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (642)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (641)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (641)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (639)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (638)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (634)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy, gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy  (633)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (632)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWOWY PAKIET UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (630)
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za okres I kwartału 2015 roku  (628)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (628)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (628)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (626)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w 6/108 części o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 8, m. Opoczna  (623)
5/2016  (623)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (621)
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (621)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł  (620)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wyciągu do nart wodnych wakeboardingu przy zbiorniku wodnym w Drzewicy  (620)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (620)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (620)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (619)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (618)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (615)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (615)
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego Wielka Wola w Wielkiej Woli, gm. Paradyż  (613)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (613)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (610)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (609)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (609)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie  (605)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (605)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (604)
Zawiadomienie o przyjęciu granic nieruchomości położonej w obrębie Sieczka gmina Aleksandrów powiat piotrkowski  (603)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (601)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (600)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (600)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (594)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (593)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (592)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w 11/24 części o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Bratków gmina Sławno  (590)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (589)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie rozbudowy stacji LPG  (588)
1138/2015  (588)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (587)
56/2016  (587)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (położonej w obrębie Białaczów, gm.Białaczów)  (586)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (586)
„Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki”  (586)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (584)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek w sprawie pozwolenia na budowę instalcji do produkcji granulatu wapiennego w miejsc. Owadów-Brzezinki gm. Sławno ...  (584)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - 1/2 część nieruchomości położonej w obrębie 41, m. Piotrków Trybunalski  (583)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (581)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 6, m. Opoczna  (579)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (576)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (573)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (573)
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla całości obrębu Różanna, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwa łódzkie  (572)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (570)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (569)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (568)
Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (567)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (565)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku  (564)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie opoczyńskim, mieście Opocznie obrębie 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr147/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Opoczno  (561)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w niedpłatne użytkowanie SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie (obręb Januszewice)  (560)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (557)
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  (557)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Nowa Góra, gminie Żarnów  (556)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (555)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Białaczów oznaczonej numerem działki 133  (555)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok  (554)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (553)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (552)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (552)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (550)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (549)
Zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 517 w obrębie Białaczów, gm. Białaczów  (549)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2015r.  (548)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek położonych w obrębie Ossa, gm. Białaczów  (548)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (548)
Bolek Jolanta  (546)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gminie Żarnów  (546)
Powoływanie biegłych rzeczoznawców majątkowych  (541)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Marcinków, gminie Żarnów  (540)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (539)
Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w 2014r.  (537)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (534)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opoczno  (534)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (532)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Dąbrówka, gm.Paradyż  (531)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (531)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (530)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe gm.Drzewica  (530)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów, szkoleń dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (529)
Zawiadomienie o czynnościach dot. wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, ustalenia granic działki 114, 125 obręb Nowa Góra, gm. Żarnów  (528)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Niemojowice, gminie Żarnów  (526)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji granulatu wapiennego dla firmy NORDKALK Sp. z o.o.  (525)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1156  (525)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Sędów, gm. Białaczów, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz.nr 384/2 o pow.0,0017 ha  (524)
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (523)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Młynek, gminie Żarnów  (523)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1165  (522)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (522)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (520)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (519)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (518)
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki gm. Drzewica  (518)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (517)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1226,1227  (516)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (516)
1139/2015  (515)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (514)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (513)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (513)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) pn "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (512)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (512)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (511)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbnu Państwa położonej w obr. 11 m. Opoczno gm. Opoczno  (511)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prowidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opoczyńskiego (dot. roku 2016)  (510)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (509)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (506)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (505)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Unewel gm.Sławno oraz w obrębie Olszewice gm.Sławno  (505)
Jednac Zofia  (504)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek - położonych w obrębie Sobień, gmina Białaczów  (504)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. roku 2016)  (504)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (503)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gmina Żarnów  (502)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2012r.  (502)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 79 uczniów, 38 opiekunów  (501)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Wierzchowisko, gminie Żarnów  (500)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (499)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Tomaszów, gminie Żarnów  (499)
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020  (499)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E - na odcinku Sławno-Szadkowice"  (496)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (495)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2013r.  (494)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (494)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gmina Żarnów  (493)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (493)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych oraz przyjęcia granic we wsi Unewel gm. Sławno  (493)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (493)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Poświętne, obrębie Gapinin, oznaczonej numerem działki 422  (492)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (491)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości Bielowice, gmina Opoczno  (491)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (490)
Ogłoszenia Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 maja 2015r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach: Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice - gmina Drzewica  (490)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (490)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (487)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (487)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Studzianna, gmina Poświętne  (486)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (486)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły  (486)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (485)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Starosty Opoczyńskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice  (485)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (485)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (484)
MIESZKANIE PLUS - informacje o tworzonej ofercie mieszkaniowej  (483)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Pilichowice, gminie Żarnów  (483)
180/2016  (483)
uchwała Nr XXXVI/320/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli" ...  (482)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kol. Zachorzów, gmina Sławno  (482)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (479)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (479)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą  (478)
Zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu dla Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego wyrobów ceramicznych Etap II...  (478)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 66 uczniów, 15 opiekunów  (478)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (478)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (477)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (477)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach Idzikowice, Radzice Małe, Brzuza  (476)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (476)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (476)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (475)
Informacja o unieważnionych otwartych konkursach ofert  (475)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (475)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego  (474)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu, w dniu 4.11.15r., czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie Gapinin, Gmina Poświętne  (474)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (473)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (473)
114/2016  (472)
165/2016  (472)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (472)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wieży z turbiną wiatrową o mocy 2 MW "WESTAS V100"....  (472)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (471)
Zawiadomienia z dnia 28.07.15r. i 31.07.15r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sitowa gmina Opoczno  (469)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (468)
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych za okres III kwartału 2015 roku  (467)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (466)
211/2016  (465)
uchwała Nr 91/299/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (465)
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (465)
181/2016  (465)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (464)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w dniu 18 grudnia 2015r. w miejscowości Brzustówek gm. Opoczno na skrzyżowaniu dróg pomiędzy miejscowościami Ziębów i Brzustówek Kolonia   (464)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (464)
324/2016  (464)
uchwała Nr XXXVI/318/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych...  <