BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2716369
Aktualizacja: 17-08-2018
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (270365)
OGŁOSZENIA  (61337)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (58921)
Otwarte konkursy ofert  (56200)
Przetargi  (39237)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (34154)
Wydział Komunikacji i Transportu  (33329)
STAROSTWO  (29727)
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE  (28715)
2014  (26917)
DLA KLIENTA  (19280)
Uchwały Rady Powiatu  (18660)
Wydziały i jednostki równorzędne  (18511)
POWIAT   (17895)
INFORMACJE  (17293)
2017  (16963)
2014  (15041)
2015  (14589)
E - Urząd  (13090)
UCHWAŁY I PRAWO  (12852)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (12814)
Uchwały Zarządu Powiatu  (12449)
2017  (11451)
Oświadczenia majątkowe  (11250)
Rada Powiatu Opoczyńskiego  (11196)
Kierownictwo Starostwa  (11174)
Starosta Opoczyński - mgr Józef Róg  (11081)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (11003)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (10866)
Niepublikowane w BIP  (10533)
Jak korzystać z BIP   (10527)
BUDŻET I MIENIE  (10481)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  (10227)
2018  (10122)
KADENCJA Rady Powiatu Opoczyńskiego 2014 - 2018  (10083)
Poradnik klienta  (9960)
2018  (9468)
Jednostki organizacyjne   (9223)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (8755)
Struktura organizacyjna  (8607)
Informacja o wynikach naborów  (8465)
Zarządzenia   (8444)
Skargi i wnioski   (8286)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (8254)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (8096)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (7742)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (7735)
2015  (7629)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
2016  (7277)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (7135)
Sprawozdania-budżet  (7013)
Podstawa funkcjonowania  (6955)
Skład Rady   (6955)
UCHWAŁY - V KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (6933)
Zgłoszenia budowy  (6633)
Kontrole  (6612)
Plany i strategie  (6530)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (6507)
Inspekcje i straże  (6428)
Informacja o naborach unieważnionych  (6306)
Redakcja Biuletynu  (6261)
Podstawa funkcjonowania  (6238)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (6076)
Regulamin organizacyjny  (5813)
Ksyta Marek  (5698)
Mróz-Duda Małgorzata  (5665)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (5596)
Chomicz Maria Barbara   (5577)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (5429)
Zawiadomienia o Sesjach  (5423)
Stanowiska Rady Powiatu  (5418)
Wydział Komunikacji i Transportu  (5349)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (5193)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (5171)
2013  (5119)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (4983)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (4949)
2016  (4946)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (4924)
Wicestarosta - mgr Marcin Baranowski  (4626)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (4600)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (4595)
Wydział Finansowo-Księgowy  (4590)
Komisje Rady  (4587)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4586)
Biuro Rady  (4571)
Budżet powiatu na 2013r.  (4508)
Budżet powiatu na 2012r.  (4440)
Kopania Andrzej  (4438)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku  (4360)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (4344)
Mienie powiatu  (4328)
Kontrole zewnętrzne  (4280)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (4203)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (4151)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (4138)
Geolog Powiatowy  (4137)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (4114)
Jakóbczyk Sławomir  (4106)
Kontrole wewnętrzne  (4101)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (4054)
Związek Powiatów Polskich  (4004)
Kacprzak Andrzej  (3992)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (3950)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (3944)
Bielecki Jarosław  (3940)
Grzesińska Małgorzata  (3895)
Kosno Paweł  (3878)
Herb Powiatu  (3844)
Budżet Powiatu na 2014r.  (3836)
Pacan Jacek  (3824)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3797)
Baranowski Marcin  (3797)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3784)
Koćmiel Mieczysław  (3777)
Wielgus Grażyna  (3771)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (3703)
Informacja dla osób niesłyszących  (3649)
Inspektor Ochrony Danych  (3645)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (3577)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (3572)
Flaga Powiatu  (3566)
Zespół ds. Promocji  (3487)
Budżet powiatu na 2015r.  (3486)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (3484)
Służba BHP i ppoż  (3468)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (3468)
Filipecki Jerzy  (3399)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (3343)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3330)
Statut Starostwa  (3329)
Kurowska Wiesława  (3235)
Sarwa Marek  (3225)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3127)
za rok 2011  (3102)
Budżet Powiatu na 2016r.  (3094)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (3079)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (3056)
Konecka Renata  (3041)
Jędrasik Marcin  (3040)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (3038)
Skrzypek Przemysław  (3017)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (2957)
Zieliński Marek  (2950)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (2947)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (2882)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2863)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (2862)
Petycje  (2857)
Karkowska Danuta  (2852)
Zespół ds. Prawnych  (2823)
Śmiechowska Marianna  (2790)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2787)
Róg Józef  (2770)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (2766)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (2764)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (2753)
Reszel Andrzej  (2752)
Komisja Budżetowa  (2746)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2732)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2727)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2714)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2711)
2015r.  (2710)
2014r.  (2702)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (2691)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2689)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (2686)
Machula Monika  (2669)
za rok 2014   (2663)
2014  (2653)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2645)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2639)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (2630)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2626)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (2600)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (2600)
Jaciubek Ewa  (2597)
Sołtysiak Maria  (2577)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2562)
Juszyński Krzysztof  (2559)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (2556)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (2553)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (2510)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (2507)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (2505)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (2484)
Dyżury radnych   (2482)
Komisja Rewizyjna  (2476)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2474)
Sprawozdanie za 2011r.  (2471)
2015r.  (2470)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (2456)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2455)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (2453)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (2431)
Spinek Alicja  (2392)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2378)
Patronaty i komitety honorowe  (2360)
Kubiszewski Bogdan  (2342)
Białucha Katarzyna  (2341)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2334)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (2331)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (2325)
Przybyła Stanisław  (2315)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (2291)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2257)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (2256)
Karlińska Agnieszka  (2249)
Słoniewska Anna  (2247)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (2235)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (2234)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (2222)
Wieruszewski Jan  (2215)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2206)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (2200)
Budżet Powiatu na 2017 r.  (2197)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (2190)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (2187)
Rek Sławomir  (2162)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2159)
2016r.  (2153)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2149)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (2143)
Karasińska Barbara  (2138)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2125)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2108)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (2106)
677/2015  (2094)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (2088)
Tyczyński Robert  (2080)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (2076)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (2067)
Żak Anna  (2056)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (2051)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (2044)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2042)
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW  (2029)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (2019)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (2007)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (2006)
650/2015  (1988)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (1984)
Kiepas Małgorzata  (1983)
740/2015  (1961)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (1959)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1935)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (1934)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (1933)
691/2015  (1932)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (1932)
za rok 2015  (1930)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1926)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok  (1926)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (1923)
745/2015  (1922)
746/2015  (1917)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1903)
820/2015  (1900)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1899)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (1889)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1888)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1886)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1874)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1873)
819/2015  (1870)
862/2015  (1860)
861/2015  (1857)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1856)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1855)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1842)
Rek Andrzej  (1838)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1826)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1819)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1816)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1812)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1807)
Telus Robert  (1803)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
Reszelewska Anna  (1794)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1785)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1783)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1753)
Kołtunowska Bożena   (1750)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1728)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1727)
Róg Józef Leon  (1724)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1719)
Błażejewicz Aleksandra   (1717)
Kosno Paweł Szczepan  (1714)
Ośrodki Szkolenia Kierowców  (1712)
Pęczek Jacek  (1711)
Misztal Paulina  (1707)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1701)
Sosnowiec Andrzej  (1698)
Kopania Andrzej Jan  (1698)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1685)
Telus Robert  (1684)
Podlak Ewa Izabela  (1684)
Milczarczyk Anna  (1677)
Kucharska Anna  (1676)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1672)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1665)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1661)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1661)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1645)
Rek Sławomir  (1644)
Ksyta Marek Leon  (1633)
Dąbrowski Józef  (1628)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (1621)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1616)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1612)
Majcherek Małgorzata   (1609)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1593)
Śmiechowska Marianna  (1592)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1583)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1576)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1575)
Białas Barbara  (1573)
Przybyła Stanisław Marek  (1559)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (1559)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1535)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1532)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1516)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1496)
Pisarski Marian  (1493)
Klimek Małgorzata  (1488)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (1487)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1483)
Sobczyk Katarzyna  (1475)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (1473)
2013  (1464)
Miśkiewicz Adam  (1459)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (1451)
Wylon Krzysztof  (1442)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1429)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1420)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (1419)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (1410)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (1406)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1406)
Wilk Zbigniew  (1404)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1391)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1385)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1384)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1382)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1380)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1374)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1374)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (1374)
Pietrasik Damian   (1372)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1367)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1363)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (1363)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1357)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1350)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (1345)
Chojnacka Dorota  (1341)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1340)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1324)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1320)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1316)
Wojewódzki Krzysztof  (1316)
2014r.  (1312)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1311)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1305)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1303)
Sałaj Rajmund  (1303)
Król Andrzej  (1301)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1300)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1299)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1296)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1294)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1292)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (1291)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1281)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (1279)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1269)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1269)
Pęczek Przemysław  (1269)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1259)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (1251)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (1249)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (1249)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (1244)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1243)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1236)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1235)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1233)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (1233)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (1228)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1224)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (1221)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (1221)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1220)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1218)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1218)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...  (1210)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (1207)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1206)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1203)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1203)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (1198)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (1196)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1194)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1190)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (1187)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1187)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1186)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (1183)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1183)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1183)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (1182)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1182)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1174)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1171)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1170)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1170)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (1168)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice  (1167)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1164)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (1163)
Kluby Radnych  (1163)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1161)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (1161)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1158)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1157)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (1153)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1151)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (1150)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1148)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1145)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1142)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (1137)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1136)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (1129)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1126)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (1124)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (1123)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (1120)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (1117)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1116)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (1115)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (1113)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1112)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (1108)
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA od 1 października 2017 r.  (1102)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (1099)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (1093)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (1090)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (1089)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (1084)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (1083)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (1082)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (1082)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (1080)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1075)
Marszałek Rafał Piotr  (1071)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1066)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1066)
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (1065)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (1063)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (1061)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (1061)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1059)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (1058)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1052)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (1051)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1048)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1046)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1043)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1043)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1042)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (1039)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok  (1038)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (1038)
2017r.  (1036)
Zieliński Sławomir Zenon  (1035)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1033)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (1032)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (1032)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (1027)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (1022)
za rok 2016  (1016)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1016)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (1014)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1012)
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025  (1011)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (1009)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (1007)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (1006)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (997)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (997)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (994)
2015 rok  (994)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (992)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (986)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (984)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (984)
891/2015  (982)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (981)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (980)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (980)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (979)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (977)
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach projektów unijnych  (976)
Zmiana treści SIWZ  (976)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (974)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (974)
Baranowski Marcin Józef  (968)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (967)
2017 rok - OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 r.  (964)
MIESZKANIE PLUS - informacje o tworzonej ofercie mieszkaniowej  (964)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (961)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (959)
Natkański Józef  (955)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (952)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (951)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (951)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (948)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (946)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (941)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (939)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (937)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (934)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (932)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (931)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (929)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (923)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (923)
892/2015  (919)
883/2015  (918)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (916)
Kubiszewski Bogdan Jan  (905)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (905)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (904)
Sosnowiec Andrzej Jan  (898)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (898)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (894)
INFORMACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi  (893)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (893)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017-2025  (892)
"Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki"  (890)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (889)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (889)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (886)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (884)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (884)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
890/2015  (881)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (881)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (879)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (872)
Ksyta Marek  (866)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki"  (864)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (863)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (860)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (858)
Marszałek Ewa  (858)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (858)
2017 rok - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (858)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (852)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (850)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (848)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (847)
Powoływanie biegłych rzeczoznawców majątkowych  (846)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (844)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (838)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (837)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (836)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (834)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (834)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (834)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie  (831)
Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (831)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (829)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (828)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (827)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (826)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (824)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (822)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (819)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (818)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (816)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań.  (814)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (813)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.  (813)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (813)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (812)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (812)
Kluska Monika  (811)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (809)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (809)
897/2015  (807)
1042/2015  (806)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (804)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (803)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (799)
963/2015  (797)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowaw  (797)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (795)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (795)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (793)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (791)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (791)
Goska Iwona  (790)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 24.01.-07.02.2017r. projektu Uchwały Rady Powiatu ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz informacja z konsultacji  (790)
Wijata Jolanta  (786)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (785)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (784)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (783)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (781)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (779)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (777)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (777)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (775)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (775)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (771)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (766)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (765)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (763)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (762)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (759)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (759)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (754)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia  (752)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"  (752)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (744)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (740)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (738)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (734)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (732)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (730)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (728)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (727)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (726)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (726)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH  (724)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (722)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (721)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (717)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (716)
1030/2015  (714)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (713)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań  (712)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (711)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (709)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (708)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICHDLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (707)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (706)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWOWY PAKIET UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (705)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (702)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (702)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (694)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (692)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy, gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy  (692)
5/2016  (689)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (686)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (684)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (684)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (683)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (683)
56/2016  (676)
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (675)
Budżet Powiatu na 2018 r.  (673)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (672)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (669)
„Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki”  (667)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (665)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (665)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (663)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (661)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (659)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (659)
Informacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Powiatu Opoczyńskiego  (658)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (654)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (653)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (653)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (653)
Bolek Jolanta  (652)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (651)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (650)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (650)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (649)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (648)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (646)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (646)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (646)
1138/2015  (645)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (644)
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  (639)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (638)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (637)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (637)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (635)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (635)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok  (632)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (630)
Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (630)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (627)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (622)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (620)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku  (620)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (617)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (615)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (611)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (610)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (609)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (607)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2015r.  (605)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (604)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (601)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (598)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (595)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (593)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (592)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów, szkoleń dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (590)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (587)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (586)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) pn "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (579)
Informacja o unieważnionych otwartych konkursach ofert  (579)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (578)
Szklarczyk Teresa Danuta   (578)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (577)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 79 uczniów, 38 opiekunów  (575)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (574)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (574)
Jednac Zofia  (574)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2018 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (574)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (573)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (573)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (573)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (572)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (568)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (566)
1139/2015  (566)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2017 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (561)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (561)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (558)
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prowidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opoczyńskiego (dot. roku 2016)  (554)
114/2016  (549)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (547)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (547)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (546)
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020  (545)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE POWOŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOCZNIE  (545)
180/2016  (545)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (545)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (544)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (543)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 66 uczniów, 15 opiekunów  (542)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. roku 2016)  (540)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (539)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (539)
uchwała Nr 91/299/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (539)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (536)
165/2016  (535)
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (535)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (534)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
Zaproszenie do składania ofert na podstawowy pakiet ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (532)
211/2016  (531)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (529)
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutoorium Zarządowi Powiatu w związku z wykonaniem budżetu Powiatu za 2015 rok  (527)
181/2016  (526)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (525)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (523)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (521)
324/2016  (520)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (520)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (520)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (519)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (519)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (516)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (516)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (514)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (513)
Nr VIII/65/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (512)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (511)
uchwała Nr XXXVI/320/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli" ...  (510)
Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci  (509)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (508)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (505)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (505)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (505)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (505)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  (504)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego  (502)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (501)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2015 roku  (500)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (499)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (499)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (499)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (499)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (497)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (494)
Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (492)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (492)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (491)
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartały 2016 roku  (490)
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (490)
Nr VIII/63/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu Opoczyńskiego  (489)
Nr VIII/61/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (488)
Nr 22/48/15 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3947E o długości 0,391 km-ul.Sierakowskiego w Radomsku (od skrzyżowania z ulicą Warszyca do skrzyżowania z ulicą Kościuszki) kategorii dróg   (488)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (487)
uchwała Nr XXXIV/302/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zwrotu nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych  (487)
uchwała Nr XXXVI/318/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych...  (487)
Nr VIII/57/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (487)
Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015r.  (486)
uchwała Nr XXXIII/299/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (485)
Nr IV/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Progmau opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2015-2018  (483)
Nr 27/68/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  (483)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (482)
Nr VIII/58/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.  (482)
uchwała Nr XXVIII/264/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udziału w zadaniu pn."Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych"  (481)
Nalewczyńska Agnieszka  (480)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (480)
Nr IV/32/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (480)
Nr 27/73/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Kumur  (479)
uchwała Nr XXXVI/315/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (478)
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz z programu wieloletniego  (478)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej  (477)
uchwała Nr XXVI/254/13 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (477)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (476)
Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018"  (475)
Nr IV/31/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego.  (474)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (472)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015r.  (472)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (472)
Nr 44/137/2015 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie  (471)
uchwała Nr XXXVI/317/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych...  (471)
uchwała Nr XXXIII/295/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Kraśnica  (471)
Nr IV/27/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskigo "Hubala"  (470)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  (470)
uchwała Nr XXXIV/305/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego   (469)
uchwała Nr XXXVI/321/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza w Drzewicy dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie...  (468)
uchwała Nr XXXVI/319/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (468)
Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2015-2017"  (468)
Nr 27/71/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Kamili Zuzanny Deki  (467)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (465)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (465)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego   (465)
Nr 24/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ..."  (465)
Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Anny Zięba z Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (463)
uchwała Nr XXIV/229/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (463)
Nr 22/49/15 z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu za wynajmowanie i wydzierżawianie lokali stanowiących własność powiatu opoczyńskiego   (462)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok  (460)
uchwała Nr XXXIII/298/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (460)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (457)
Nr VIII/69/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego  (456)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  (455)
uchwała Nr XXIV/226/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (455)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (454)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (454)
Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (454)
uchwała Nr XXXI/285/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (452)
uchwała Nr XXX/279/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (452)
uchwała Nr XXXVIII/324/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (451)
Nr III/22/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (450)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie gm. Białaczów, powiat opoczyński  (449)
Nr 27/70/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Joanny Białas  (447)
Zakup podręczników specjalistycznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (446)
Nr IX/76/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (446)
592/2016  (446)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (445)
uchwała Nr XXIV/228/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie   (445)
Nr IV/28/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Technikum w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (444)
Nr VIII/62/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie nr 1 w Opocznie  (444)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (444)
Nr 27/69/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Krajewskiej  (443)
uchwała Nr XXXIX/327/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (442)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (442)
uchwała Nr XXIV/227/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (442)
Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (441)
Nr 41/127/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (441)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (441)
uchwała Nr XXX/278/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (439)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (438)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego  (436)
Informacja o unieważnieniu postępowania  (435)
Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności... (dot.pieczy zastępczej)  (435)
640/216  (434)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowegow Opocznie  (433)
uchwała Nr XXXIX/328/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie  (432)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (431)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2015r.  (430)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (430)
Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (427)
599/2016  (426)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2015 roku  (425)
Nr X/80/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno  (425)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (425)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (425)
552/2016  (424)
Utworzenie bazy EGiB polegającej na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Sołek i Zameczek oraz obrębu Bielowice, gm. Opoczno  (424)
Nr 27/72/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Zwolskiej-Wiktorowicz  (424)
Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (424)
Nr VI/38/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzilenym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (424)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (422)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA  (420)
Nr 44/138/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych (...)na realizację zadania (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (418)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (418)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a   (414)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2015 roku  (414)
Orłowska Barbara  (414)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (412)
uchwała Nr XXXVI/313/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (412)
uchwała Nr XXXV/306/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie strategii rozwoju powiatu opoczyńskiego  (412)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (411)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń , drukarek, programów komputerowych.  (410)
Nr 45/140/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (410)
uchwała Nr XXXVI/309/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.  (410)
623/2016  (410)
Nr XIII/105/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (409)
uchwała Nr XXXVI/314/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2014r.  (409)
Nr 45/141/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (409)
Nr IX/73/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Opoczyński kredytu długoterminowego  (408)
897/2016  (408)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów "Wysokie kwalifikacje zawodowe-szansą na atrakcyjną pracę 2" "Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości.Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,"Nowoczesna szkoła-kluczem do  (406)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, „No  (401)
Nr 44/139/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (401)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R. ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026  (399)
Nr IV/26/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (399)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (398)
Nr IX/74/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Mikołaja w Żarnowie  (397)
WAŻNE INFORMACJE - LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ  (397)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (394)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2015 rok  (394)
Nr IV/30/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (393)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eur  (392)
Nr 40/119/15 z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania (...) "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (387)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (387)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie, w budynkach przy ul. Kwiatowej 1a i ul. Rolnej 6  (386)
Nr 48/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie planu kontroli finansowych zewnętrznych na rok 2016  (384)
uchwała Nr XXXV/307/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (382)
Nr VIII/68/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (380)
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  (380)
„Przebudowa wraz z rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”  (378)
Nr 52/171/2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną  (378)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (378)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku.  (378)
Nr 48/157/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2016  (377)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (374)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (374)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (372)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (372)
uchwała Nr XXXVI/308/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (372)
Nr 41/130/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pana Krzysztofa Głogowskiego  (371)
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad prawidłowością realizowanego zadania inwestycyjnego pn : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych..."  (369)
Nr IX/75/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Paradyż niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (366)
Archiwizacja operatów prawnych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z segregacją zeskanowanych dokumentów oraz masowym załadowaniem danych do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym - „Ośrodek” fir  (366)
„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego”  (364)
Nr VIII/70/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (360)
691/2016  (359)
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych  (358)
WYBORY zarządzone na dzień 21 października 2018 r.  (357)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eu  (356)
Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie” w zakresie ochrony przeciwpożarowej  (354)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (352)
Nr X/81/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 3102E  (351)
700/2016  (350)
„Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych”  (350)
Wieruszewski Jan  (350)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  (349)
Nr 41/131/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pani Moniki Szwagrzyk  (349)
746/2016  (347)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu   (346)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (346)
Nr XIII/104/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmian w składach komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego  (344)
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  (340)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  (339)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (337)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię  (337)
923/2016  (336)
Rożej Edyta