BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2924822
Aktualizacja: 09-12-2018
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (281364)
OGŁOSZENIA  (63746)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (61052)
Otwarte konkursy ofert  (60598)
Przetargi  (41112)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (36615)
Wydział Komunikacji i Transportu  (35652)
STAROSTWO  (31002)
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE  (30833)
2014  (26917)
DLA KLIENTA  (20148)
Uchwały Rady Powiatu  (19731)
Wydziały i jednostki równorzędne  (19344)
POWIAT   (18886)
INFORMACJE  (18075)
2017  (17504)
2014  (15041)
2018  (15013)
2015  (14589)
E - Urząd  (14026)
2018  (13933)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (13583)
UCHWAŁY I PRAWO  (13529)
Uchwały Zarządu Powiatu  (13184)
Rada Powiatu Opoczyńskiego   (12164)
Oświadczenia majątkowe  (11971)
Starosta Opoczyński - mgr Marcin Baranowski  (11920)
Kierownictwo Starostwa  (11816)
2017  (11627)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (11610)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (11524)
Niepublikowane w BIP  (11214)
Jak korzystać z BIP   (11120)
BUDŻET I MIENIE  (10959)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (10892)
KADENCJA Rady Powiatu Opoczyńskiego 2014 - 2018  (10707)
Poradnik klienta  (10450)
Jednostki organizacyjne   (9810)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (9317)
Informacja o wynikach naborów  (9088)
Zarządzenia   (8929)
Struktura organizacyjna  (8906)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (8802)
Skargi i wnioski   (8801)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (8511)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (8187)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (8119)
2015  (8047)
Rada Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (7944)
UCHWAŁY - V i VI KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (7712)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (7448)
Sprawozdania-budżet  (7395)
Zgłoszenia budowy  (7308)
Podstawa funkcjonowania  (7283)
2016  (7277)
Kontrole  (6993)
Plany i strategie  (6922)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (6835)
Inspekcje i straże  (6824)
Redakcja Biuletynu  (6740)
Informacja o naborach unieważnionych  (6626)
Podstawa funkcjonowania  (6565)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (6375)
Chomicz Maria Barbara   (6123)
Regulamin organizacyjny  (6074)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (5994)
Ksyta Marek  (5901)
Mróz-Duda Małgorzata  (5875)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (5821)
Stanowiska Rady Powiatu  (5720)
ZAWIADOMIENIA  (5696)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (5662)
Wydział Komunikacji i Transportu  (5611)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (5433)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (5304)
2016  (5300)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (5154)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (5145)
2013  (5119)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku  (4973)
Wicestarosta - mgr Maria Barbara Chomicz  (4962)
Komisje Rady V kadencji  (4885)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (4856)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (4828)
Wydział Finansowo-Księgowy  (4785)
Biuro Rady  (4779)
Budżet powiatu na 2013r.  (4730)
Budżet powiatu na 2012r.  (4678)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4674)
Kopania Andrzej  (4654)
Mienie powiatu  (4567)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (4561)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (4509)
Kontrole zewnętrzne  (4492)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (4438)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (4424)
Geolog Powiatowy  (4316)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (4301)
Kontrole wewnętrzne  (4299)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (4282)
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018  (4277)
Jakóbczyk Sławomir  (4274)
Związek Powiatów Polskich  (4268)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (4226)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
Kacprzak Andrzej  (4144)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (4125)
Bielecki Jarosław  (4121)
Grzesińska Małgorzata  (4083)
Budżet Powiatu na 2014r.  (4067)
Baranowski Marcin  (4063)
Kosno Paweł  (4061)
Herb Powiatu  (4013)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (3991)
Pacan Jacek  (3952)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3921)
Koćmiel Mieczysław  (3911)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (3893)
Wielgus Grażyna  (3873)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3847)
Inspektor Ochrony Danych  (3845)
Informacja dla osób niesłyszących  (3830)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (3733)
Flaga Powiatu  (3715)
Budżet powiatu na 2015r.  (3698)
Zespół ds. Promocji  (3648)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (3614)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (3610)
Służba BHP i ppoż  (3608)
Sarwa Marek  (3560)
Filipecki Jerzy  (3515)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (3492)
Statut Starostwa  (3492)
Kurowska Wiesława  (3468)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3444)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (3391)
Budżet Powiatu na 2016r.  (3373)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (3337)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3294)
za rok 2011  (3287)
Petycje  (3277)
Jędrasik Marcin  (3264)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (3215)
Konecka Renata  (3126)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (3103)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (3090)
Skrzypek Przemysław  (3078)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (3055)
Zieliński Marek  (3023)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (2999)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2982)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2964)
Karkowska Danuta  (2964)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (2955)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (2941)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2938)
Zespół ds. Prawnych  (2931)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (2913)
Róg Józef  (2908)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (2901)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2901)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2898)
Śmiechowska Marianna  (2882)
za rok 2014   (2859)
2015r.  (2851)
2014r.  (2838)
Reszel Andrzej  (2835)
Komisja Budżetowa  (2822)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2821)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2810)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (2795)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2769)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (2746)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2744)
Jaciubek Ewa  (2744)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok  (2743)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2736)
2015r.  (2734)
Machula Monika  (2721)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (2701)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (2700)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (2662)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2657)
2014  (2653)
Juszyński Krzysztof  (2650)
Sołtysiak Maria  (2644)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (2623)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (2611)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (2599)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2596)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (2594)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (2594)
Dyżury radnych   (2583)
Sprawozdanie za 2011r.  (2581)
Komisja Rewizyjna  (2563)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2550)
Budżet Powiatu na 2017 r.  (2545)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (2529)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (2526)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (2520)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (2489)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2481)
Kubiszewski Bogdan  (2481)
Białucha Katarzyna  (2461)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (2440)
Spinek Alicja  (2440)
Patronaty i komitety honorowe  (2434)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2433)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (2427)
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW od 1 sierpnia 2017 r.  (2414)
Przybyła Stanisław  (2405)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (2379)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2367)
Słoniewska Anna  (2348)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (2341)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (2330)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (2325)
Karlińska Agnieszka  (2322)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (2312)
2016r.  (2307)
Wieruszewski Jan  (2303)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (2302)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2299)
677/2015  (2286)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (2279)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2252)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (2248)
Karasińska Barbara  (2240)
Rek Sławomir  (2234)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (2222)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (2216)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (2194)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (2183)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (2176)
650/2015  (2171)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2169)
Żak Anna  (2164)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2158)
za rok 2015  (2154)
Tyczyński Robert  (2150)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (2149)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (2136)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (2135)
740/2015  (2130)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (2125)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2112)
691/2015  (2107)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (2104)
745/2015  (2103)
746/2015  (2099)
820/2015  (2084)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (2082)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (2053)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (2053)
819/2015  (2049)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (2048)
Kiepas Małgorzata  (2046)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (2035)
862/2015  (2035)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (2030)
861/2015  (2028)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (2025)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (2014)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1965)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1961)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1961)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1960)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1958)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1954)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1953)
Telus Robert  (1939)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1937)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1927)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1924)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1923)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1921)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1889)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1884)
Rek Andrzej  (1882)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1881)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1876)
Róg Józef Leon  (1865)
Kopania Andrzej Jan  (1858)
Kosno Paweł Szczepan  (1858)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1851)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1848)
Błażejewicz Aleksandra   (1847)
Reszelewska Anna  (1840)
Kołtunowska Bożena   (1828)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1792)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1792)
Pęczek Jacek  (1778)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1770)
Misztal Paulina  (1765)
Rek Sławomir  (1764)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (1764)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1763)
Dąbrowski Józef  (1762)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1756)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (1745)
Telus Robert  (1745)
Sosnowiec Andrzej  (1744)
Milczarczyk Anna  (1739)
Kucharska Anna  (1739)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1737)
Ksyta Marek Leon  (1735)
Podlak Ewa Izabela  (1735)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1719)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1717)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1707)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1688)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1688)
Białas Barbara  (1684)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1673)
Przybyła Stanisław Marek  (1666)
Majcherek Małgorzata   (1663)
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Opoczyńskiego w dniu 21 października 2018 r.  (1658)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1649)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
Śmiechowska Marianna  (1645)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1643)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1641)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1638)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (1616)
Pisarski Marian  (1602)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1594)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (1591)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1579)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1552)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1548)
Klimek Małgorzata  (1542)
MIESZKANIE PLUS - informacje o tworzonej ofercie mieszkaniowej  (1531)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (1518)
Miśkiewicz Adam  (1516)
Sobczyk Katarzyna  (1515)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1511)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1508)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (1504)
Wylon Krzysztof  (1503)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (1480)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (1476)
Chojnacka Dorota  (1476)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (1469)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1466)
2013  (1464)
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA od 1 października 2017 r.  (1461)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1461)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1458)
Wojewódzki Krzysztof  (1448)
Pietrasik Damian   (1448)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1438)
Wilk Zbigniew  (1436)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1435)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (1435)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1432)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (1427)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1421)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1420)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1414)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (1412)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1411)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1409)
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok  (1409)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1391)
2014r.  (1390)
Król Andrzej  (1382)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1375)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1367)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1367)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...  (1363)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1361)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1356)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (1355)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1353)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1350)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1350)
Sałaj Rajmund  (1349)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1346)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (1335)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1335)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1334)
Pęczek Przemysław  (1334)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1330)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1329)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1328)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1325)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (1322)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1318)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (1310)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1301)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1294)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1292)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (1287)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1286)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1284)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1283)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (1280)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (1280)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (1276)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice  (1270)
Kluby Radnych  (1269)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (1265)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1263)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (1263)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1262)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (1261)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1261)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1257)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1250)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (1246)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1246)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1245)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1243)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (1242)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1236)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1236)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1232)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (1230)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1224)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1224)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1221)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1220)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1218)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (1217)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (1212)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (1211)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1211)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1210)
za rok 2016  (1207)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1205)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (1201)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1201)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1198)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (1196)
2017r.  (1195)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1193)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (1192)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1190)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (1188)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (1187)
INFORMACJE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi  (1186)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (1186)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1184)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (1181)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (1177)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1177)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (1175)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (1174)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (1170)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1161)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1159)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (1157)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (1154)
2015 rok  (1154)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (1153)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1151)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (1149)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (1147)
Marszałek Rafał Piotr  (1146)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1145)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (1142)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (1140)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (1136)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (1136)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (1134)
Powoływanie biegłych rzeczoznawców majątkowych  (1129)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (1120)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1118)
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025  (1118)
Zieliński Sławomir Zenon  (1117)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (1116)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (1116)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1101)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie  (1101)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1100)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1097)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (1097)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (1095)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (1094)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1093)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (1093)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1092)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1090)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (1088)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (1087)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (1085)
2017 rok - OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 r.  (1085)
Baranowski Marcin Józef  (1084)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1082)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (1082)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1078)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1076)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1075)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1073)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (1073)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (1072)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1071)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (1068)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (1060)
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach projektów unijnych  (1056)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (1055)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1050)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1040)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (1040)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1039)
Natkański Józef  (1039)
891/2015  (1039)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (1037)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (1036)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1029)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (1029)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (1029)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (1025)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (1020)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1018)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1018)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1018)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017-2025  (1013)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (1010)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1007)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (1004)
Zmiana treści SIWZ  (1003)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1003)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (1002)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (999)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (992)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (988)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (985)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (982)
Kubiszewski Bogdan Jan  (982)
2017 rok - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (982)
883/2015  (981)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (980)
892/2015  (980)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (977)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (975)
Budżet Powiatu na 2018 r.  (971)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (971)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (968)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (967)
"Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki"  (961)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (961)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (957)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (953)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki"  (952)
Sosnowiec Andrzej Jan  (949)
Kluska Monika  (945)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (942)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (940)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (936)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (936)
890/2015  (935)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (932)
Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (929)
Ksyta Marek  (928)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (926)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (921)
Marszałek Ewa  (921)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 24.01.-07.02.2017r. projektu Uchwały Rady Powiatu ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz informacja z konsultacji  (921)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (921)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (920)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (920)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (919)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (919)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (918)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (918)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (915)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (914)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.  (911)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (909)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (908)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (903)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (903)
Goska Iwona  (889)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (886)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (884)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (883)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (882)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (882)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (881)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (875)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (875)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (873)
1042/2015  (871)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (870)
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach  (866)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań.  (865)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (863)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (862)
Wijata Jolanta  (862)
963/2015  (862)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (861)
897/2015  (861)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (860)
Informacje Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o postępowaniach prowadzonych w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych z terenu Powiatu Opoczyńskiego  (860)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (856)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (855)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (854)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (854)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (853)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia  (853)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (849)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (848)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (846)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (843)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowaw  (843)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (841)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (839)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (837)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (837)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (834)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (826)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (825)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (825)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (824)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (823)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (822)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (817)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (816)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (815)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (814)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (812)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (810)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (800)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (800)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (800)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (799)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (797)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (793)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (792)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (791)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"  (789)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (788)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (786)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (785)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (783)
POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOCZNIE - skład oraz dyżury w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list kandydatów na radnych  (783)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (780)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (779)
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  (778)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (777)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (776)
1030/2015  (776)
Bolek Jolanta  (776)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (772)
5/2016  (771)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (767)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (763)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (762)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH  (760)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (754)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (753)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (753)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (753)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (753)
56/2016  (752)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań  (750)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (746)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWOWY PAKIET UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (744)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (742)
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (741)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICHDLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (741)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (741)
„Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki”  (740)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (739)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy, gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy  (738)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (737)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (735)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2018 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (732)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (731)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (729)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (726)
Szklarczyk Teresa Danuta   (722)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok  (720)
2017 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) na 2017 rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (715)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (712)
1138/2015  (711)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (709)
Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (706)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (705)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (700)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (697)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku  (694)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (693)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (693)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (691)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (691)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (691)
KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING  (689)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (686)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (683)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów, szkoleń dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (680)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (680)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2015r.  (679)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE POWOŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOCZNIE  (677)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (676)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (675)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (674)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (671)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (671)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (669)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (668)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (666)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (665)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (664)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (664)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (662)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (661)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (657)
Jednac Zofia  (657)
Informacja o unieważnionych otwartych konkursach ofert  (655)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (654)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) pn "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (653)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (653)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (651)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (649)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  (646)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 79 uczniów, 38 opiekunów  (646)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (645)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (642)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (641)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (639)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (639)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (634)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (634)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (633)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (632)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (631)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (631)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (631)
114/2016  (630)
180/2016  (629)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 66 uczniów, 15 opiekunów  (625)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (623)
1139/2015  (620)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (619)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (617)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (616)
uchwała Nr 91/299/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (616)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (614)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (614)
Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci  (613)
w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu o udzielenie absolutoorium Zarządowi Powiatu w związku z wykonaniem budżetu Powiatu za 2015 rok  (613)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (609)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (608)
165/2016  (608)
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020  (604)
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prowidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opoczyńskiego (dot. roku 2016)  (604)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok  (604)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (604)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (603)
181/2016  (603)
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badań lekarskich dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (602)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
Zaproszenie do składania ofert na podstawowy pakiet ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW dla uczestników/uczestniczek projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informacja o wyniku postępowania  (601)
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok oraz z programu wieloletniego  (599)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (597)
211/2016  (596)
324/2016  (596)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (595)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (595)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (593)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (592)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (591)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. roku 2016)  (589)
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin...  (588)
uchwała Nr XXXVI/316/14 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (588)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (587)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (584)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (577)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (576)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  (572)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (572)
Nalewczyńska Agnieszka  (571)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (570)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (568)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (564)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (563)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (562)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (561)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (558)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (558)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (554)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (554)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (552)
Nr 27/68/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu  (549)
Nr VIII/65/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (549)
Nr 22/48/15 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3947E o długości 0,391 km-ul.Sierakowskiego w Radomsku (od skrzyżowania z ulicą Warszyca do skrzyżowania z ulicą Kościuszki) kategorii dróg   (547)
KLAUZULE INFORMACYJNE STOSOWANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W OPOCZNIE  (547)
Nr IV/25/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia Progmau opieki nad zabytkami dla powiatu opoczyńskiego na lata 2015-2018  (545)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (543)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (543)
Nr VIII/63/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad na jakich przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnym Rady Powiatu Opoczyńskiego  (542)
Nr VIII/57/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (542)
Utworzenie bazy EGiB polegającej na przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Sołek i Zameczek oraz obrębu Bielowice, gm. Opoczno  (542)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (542)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (540)
Sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartały 2016 roku  (540)
Nr 27/71/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Kamili Zuzanny Deki  (538)
Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2015-2018"  (538)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego  (538)
Nr III/18/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2015r.  (537)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
Nr VIII/58/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r.  (534)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2015 roku  (533)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (533)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (531)
uchwała Nr XXXVI/320/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli" ...  (530)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (530)
Nr 44/137/2015 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie  (530)
Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (529)
Nr VIII/61/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (528)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (528)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (528)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (527)
WAŻNE INFORMACJE - LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ  (526)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (525)
Nr IV/32/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (525)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (525)
Nr 22/49/15 z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu za wynajmowanie i wydzierżawianie lokali stanowiących własność powiatu opoczyńskiego   (524)
Nr 27/73/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Kumur  (523)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (523)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (522)
Nr 24/55/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego ..."  (522)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (520)
Nr IV/31/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego.  (520)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (520)
POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOCZNIE  (519)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (518)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (517)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (516)
Nr IV/27/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Zasadniczej Szkole Zawodowej w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskigo "Hubala"  (516)
592/2016  (514)
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (513)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (513)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2015r.  (513)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (512)
Nr 27/70/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Joanny Białas  (511)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (511)
Orłowska Barbara  (509)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych (...) w wyborach do Rady Powiatu Opoczyńskiego zarządzonych na dzień 21 październia 2018 r. oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie  (508)
Nr VI/36/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim na lata 2015-2017"  (508)
Nr III/21/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Anny Zięba z Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (508)
640/216  (507)
uchwała Nr XXVIII/264/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udziału w zadaniu pn."Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych"  (506)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
uchwała Nr XXXIV/302/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zwrotu nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych  (506)
uchwała Nr XXXVI/318/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych...  (506)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
599/2016  (504)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej  (503)
Nr 27/69/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Krajewskiej  (502)
uchwała Nr XXVI/254/13 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (501)
uchwała Nr XXXIII/299/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (501)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (501)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  (499)
uchwała Nr XXXVI/315/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (499)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego   (498)
Nr 41/127/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (497)
Nr III/17/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (496)
Nr III/22/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (496)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego  (495)
Zestawienie wyników głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 21 października 2018 roku  (495)
Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  (495)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (494)
623/2016  (493)
552/2016  (493)
uchwała Nr XXXIV/305/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego   (492)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (492)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (491)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (490)
Nr VIII/62/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie nr 1 w Opocznie  (490)
uchwała Nr XXXVI/317/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych...  (490)
Nr VIII/69/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Regionu Opoczyńskiego  (488)
Nr IV/28/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Technikum w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (488)
uchwała Nr XXXVI/321/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Łukasza w Drzewicy dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie...  (487)
uchwała Nr XXXIII/295/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w obrębie wsi Kraśnica  (487)
897/2016  (486)
uchwała Nr XXXVI/319/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetencje dla Przyszłości - rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (486)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (484)
Nr III/19/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/101/2012 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności... (dot.pieczy zastępczej)  (484)
uchwała Nr XXIV/229/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (483)
Nr 27/72/15 z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ewy Zwolskiej-Wiktorowicz  (483)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (482)
uchwała Nr XXIV/226/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (482)
uchwała Nr XXXIII/298/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (481)
Nr IX/76/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (479)
Nr VI/38/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie składu Rady Społecznej przy Samodzilenym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (478)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (477)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  (477)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (477)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (477)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (476)
uchwała Nr XXX/279/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie skargi na Starostę Opoczyńskiego  (473)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
uchwała Nr XXIV/228/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie   (472)
uchwała Nr XXXI/285/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (472)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń , drukarek, programów komputerowych.  (472)
Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (472)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (471)
Archiwizacja operatów prawnych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej wraz z segregacją zeskanowanych dokumentów oraz masowym załadowaniem danych do systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym - „Ośrodek” fir  (470)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (470)
uchwała Nr XXXVIII/324/14 z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO-PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  (470)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2015r.  (470)
Nr 44/138/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych (...)na realizację zadania (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (468)
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 R. ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2026  (468)
Nr 45/140/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (468)
uchwała Nr XXXIX/327/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (466)
Nr 45/141/15 z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (465)
uchwała Nr XXIV/227/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (465)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2015 roku  (459)
uchwała Nr XXX/278/13 z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (456)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a   (456)
uchwała Nr XXXIX/328/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie oddania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie  (455)
Nr 44/139/15 z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (455)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (454)
Nr X/80/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Opoczno  (452)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2018-2027  (452)
Nr IV/30/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (449)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie gm. Białaczów, powiat opoczyński  (449)
Informacja o unieważnieniu postępowania  (448)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2015 roku  (446)
Zakup podręczników specjalistycznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (446)
Zakup podręczników w ramach: projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych”, Programu edukacji ekologicznej pn. „Opoczyńskie Eko-trendy” realizowanego przez Powiat Opoczyński oraz zadania pn  (445)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (444)
za rok 2017  (443)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z wykonania budżetu za 2015 rok  (443)
Nr IX/73/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie: zaciągnięcia przez Powiat Opoczyński kredytu długoterminowego  (442)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowegow Opocznie  (441)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (441)
Nr 40/119/15 z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania (...) "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (441)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (440)
691/2016  (440)
Nr XIII/105/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (439)
„Przebudowa wraz z rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”  (436)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (432)
Nr IV/26/15 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Drzewicy imienia majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"  (432)
uchwała Nr XXXVI/313/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (432)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (431)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (431)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (431)
Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  (431)
uchwała Nr XXXVI/314/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2014r.  (430)
Nr IX/74/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw.św. Mikołaja w Żarnowie  (430)
Nr 48/158/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie planu kontroli finansowych zewnętrznych na rok 2016  (430)
uchwała Nr XXXVI/309/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013r.  (429)
uchwała Nr XXXV/306/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie strategii rozwoju powiatu opoczyńskiego  (429)
700/2016  (429)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Nr 48/157/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2016  (427)
Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Opocznie  (427)
Nr 52/171/2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów na obsługę zgłoszeń prac geodezyjnych drogą elektroniczną  (426)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA  (423)
Nr 41/130/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pana Krzysztofa Głogowskiego  (422)
INFORMACJE FINANSOWE POWIATU  (421)
746/2016  (420)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000 000,00 zł przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego na 2017r.  (419)
„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej nad prawidłowością realizowanego zadania inwestycyjnego pn : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych..."  (415)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (415)
Nr VIII/68/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (415)
„Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych”  (414)
„Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego”  (414)
923/2016  (412)
Wieruszewski Jan  (408)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (407)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów "Wysokie kwalifikacje zawodowe-szansą na atrakcyjną pracę 2" "Rozwój kompetencji-drogą do Przyszłości.Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,"Nowoczesna szkoła-kluczem do  (406)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (404)
„Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych”  (402)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, „No  (401)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych  (399)
uchwała Nr XXXV/307/14 z dnia 29 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (398)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (398)
Nr IX/75/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powierzenia Gminie Paradyż niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (396)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papierowej do postaci cyfrowej w ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Eur  (396)
Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie” w zakresie ochrony przeciwpożarowej  (396)
Nr 41/131/15 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego-Pani Moniki Szwagrzyk  (395)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (394)
Rożej Edyta  (393)
WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  (392)
Nr VIII/70/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (389)
za rok 2013  (389)
uchwała Nr XXXVI/308/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (389)
Nr 113/389/17 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej  (388)