BIP OPOCZNO

obrazek naglowkowy obrazek naglowkowy2
.
Polecamy przeczytać
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Statystyka
Ilość odwiedzin: 2445347
Aktualizacja: 14-02-2018
Statystyki
STRONA GŁÓWNA  (255545)
OGŁOSZENIA  (57487)
Zamówienia publiczne do 30.000 euro  (54970)
Konkursy  (49864)
Przetargi  (35747)
Nabory i konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych powiatu  (31136)
Wydział Komunikacji i Transportu  (28863)
STAROSTWO  (27973)
2014  (26917)
OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA, POSTANOWIENIA, ZAWIADOMIENIA, INFORMACJE  (25784)
DLA KLIENTA  (17627)
Wydziały i jednostki równorzędne  (17188)
Uchwały Rady Powiatu  (17025)
POWIAT   (16694)
2017  (16082)
INFORMACJE  (16004)
2014  (15041)
2015  (14589)
UCHWAŁY I PRAWO  (11941)
E - Urząd  (11784)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (11556)
Uchwały Zarządu Powiatu  (11361)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego IV kadencji  (10305)
Kierownictwo Starostwa  (10296)
Starosta Opoczyński - mgr Józef Róg  (10165)
Oświadczenia majątkowe  (10076)
Rada Powiatu Opoczyńskiego  (9938)
Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów jednostek organizacyjnych, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty  (9826)
Jak korzystać z BIP   (9587)
Niepublikowane w BIP  (9555)
BUDŻET I MIENIE  (9523)
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego  (9403)
Wybory 2014  (9256)
Poradnik klienta  (9002)
Jednostki organizacyjne   (8329)
Struktura organizacyjna  (7993)
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (7899)
Zarządzenia   (7713)
Informacja o wynikach naborów  (7553)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (7505)
Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty  (7498)
Skargi i wnioski   (7419)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (7391)
2016  (7277)
Postanowienia,ogłoszenia, zawiadomienia oraz zawiadomienia o wniesieniu zażalenia (dot. scaleń)  (7212)
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  (7124)
Rejestry, Ewidencje, Archiwa   (6991)
2015  (6921)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (6482)
Skład Rady   (6444)
Sprawozdania-budżet  (6325)
Podstawa funkcjonowania  (6299)
Kontrole  (5983)
Plany i strategie  (5889)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (5885)
Informacja o naborach unieważnionych  (5820)
Inspekcje i straże  (5731)
UCHWAŁY - V KADENCJA (od 27 listopada 2014r.)  (5707)
Redakcja Biuletynu  (5693)
Informacje  (5679)
Podstawa funkcjonowania  (5650)
INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ  (5558)
Mróz-Duda Małgorzata  (5519)
Ksyta Marek  (5474)
Zgłoszenia budowy  (5432)
Regulamin organizacyjny  (5407)
Sekretarz Powiatu - mgr inż. Grażyna Wielgus  (5216)
Chomicz Maria Barbara   (5214)
2013  (5119)
Ogłoszenia o sprzedaży mienia  (5017)
Zawiadomienia o Sesjach  (5014)
Lista klasyfikatorów gruntów upoważnionych przez Starostę Opoczyńskiego do wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarze miast i wsi powiatu opoczyńskiego  (4870)
Stanowiska Rady Powiatu  (4855)
Wydział Komunikacji i Transportu  (4836)
PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO ORAZ ZESTAWIENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGACH  (4740)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (4697)
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie  (4637)
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  (4628)
Skarbnik Powiatu - mgr Anna Słoniewska  (4599)
Statut Powiatu Opoczyńskiego  (4527)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (4492)
2016  (4385)
Wydział Finansowo-Księgowy  (4241)
Wicestarosta - mgr Marcin Baranowski  (4216)
Kopania Andrzej  (4186)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (4176)
Biuro Rady  (4170)
Komisje Rady  (4163)
Kontrola Zarządcza i Audyt Wewnętrzny  (4159)
Wyniki w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych  (4108)
Budżet powiatu na 2013r.  (4098)
Budżet powiatu na 2012r.  (4060)
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych/Pion Ochrony  (3975)
Jakóbczyk Sławomir  (3920)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2012 r.  (3917)
Mienie powiatu  (3889)
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  (3870)
Geolog Powiatowy  (3840)
Kontrole zewnętrzne  (3831)
Kacprzak Andrzej  (3796)
Kontrole wewnętrzne  (3749)
Bielecki Jarosław  (3661)
Pacan Jacek  (3659)
Wydział Organizacyjny, Zamówień Publicznych i Zarządzania Kryzysowego  (3658)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.  (3650)
Kosno Paweł  (3645)
uchwały Zarządu Powiatu - V KADENCJA (od 1 grudnia 2014r.-wybór Zarządu Powiatu Opoczyńskiego)  (3643)
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  (3643)
Wielgus Grażyna  (3633)
Koćmiel Mieczysław  (3621)
Związek Powiatów Polskich  (3609)
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych  (3591)
Ogłoszenia o konsultacjach społecznych oraz informacje z przeprowadzonych konsultacji  (3581)
Baranowski Marcin  (3568)
Grzesińska Małgorzata  (3565)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (3543)
Herb Powiatu  (3517)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul.Słowackiego w Opocznie (Etap I i Etap II) wraz z infrastrukurą towarzyszącą  (3445)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej-łącznika ulic Spacerowej-Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji ...  (3437)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w 2018 roku  (3428)
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (gm.Paradyż) oraz informacja o wyniku przetargu  (3400)
Budżet Powiatu na 2014r.  (3397)
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych  (3368)
Administrator Bezpieczeństwa Informacji   (3342)
Informacja dla osób niesłyszących  (3336)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (3279)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (3274)
Filipecki Jerzy  (3255)
Flaga Powiatu  (3249)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych ul. Biernackiego i ul. Słowackiego w Opocznie...  (3249)
Zespół ds. Promocji  (3244)
Strategia Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (3242)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107259E relacji Buczek-Idzikowice na odcinku km 0+000,0 do 466,16 km gm. Poświętne  (3234)
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opoczyńskiego na lata 2007-2013  (3196)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (3184)
Pomoc publiczna  (3144)
Służba BHP i ppoż  (3138)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (3120)
Kurowska Wiesława  (3076)
Budżet powiatu na 2015r.  (3073)
Wiktorowicz Beata  (3047)
Statut Starostwa  (3037)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (2974)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego  (2965)
Konecka Renata  (2936)
Skrzypek Przemysław  (2929)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w obr. Grudzeń Las w gminie Sławno  (2925)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  (2891)
Sarwa Marek  (2871)
Jędrasik Marcin  (2845)
Zieliński Marek  (2839)
Rożej Marianna  (2790)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu ponownych konsultacji w dniach od 12-26.10.2015r. Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2016r rok oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji  (2762)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (2758)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Dokumentu Implementacyjnego do Startegii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030r.)  (2692)
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego  (2690)
Karkowska Danuta  (2675)
Reszel Andrzej  (2655)
Róg Józef  (2655)
2014  (2653)
Śmiechowska Marianna  (2636)
Budżet Powiatu na 2016r.  (2630)
Zespół ds. Prawnych  (2627)
Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie w sprawie: maksymalnych stawek dofinansowania do: zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (...) ze środków PFRON w 2013r.  (2625)
Komisja Budżetowa  (2625)
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011r.  (2623)
Informacja PCPR w Opocznie o podpisaniu aneksu do umowy na realizację projektu "Przełamać bariery. Uwolnić energię" na lata 2013-2014   (2621)
Biuro Rzeczy Znalezionych  (2619)
Machula Monika  (2597)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Żdżary  (2589)
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  (2580)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy wraz z usunięciem kolizji  (2575)
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Nr 4/2012, którą Starosta Opoczyński zatwierdził projekt budowlany i udzielił Burmistrzowi Opoczna zezwolenia na realizację inwestycji drogowej   (2554)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Dąbrowski Józef  (2546)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (2537)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (2536)
Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  (2525)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe-Radzice Duże  (2524)
2015r.  (2506)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2500)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3108E na odcinku gminy Opoczno/Drzewica-Drzewica w miejscowości Jelnia i Krzczonów  (2496)
Badanie poziomu usług świadczonych w Starostwie  (2492)
WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI Z DNIA 23 LISTOPADA 2014R. O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  (2487)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie zmian w składach rady miasta na prawach powiatu i rad powiatów  (2484)
Sołtysiak Maria  (2483)
uchwała Nr XVI/140/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego  (2460)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej - łącznika ulic Spacerowej - Żeromskiego w Opocznie wraz z odwodnieniem i rozwiązaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą  (2459)
Juszyński Krzysztof  (2444)
2014r.  (2439)
uchwała Nr XVI/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (2438)
Komisja Rodziny, Edukacji i Kultury  (2437)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012r.  (2436)
Jaciubek Ewa  (2426)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunaskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2423)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na budowie hali odlewni, hali magazynowo -warsztatowej z budynkiem biurowo - socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz ...  (2420)
uchwała Nr XVI/135/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2418)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 134/3)  (2413)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2411)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcie mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2409)
uchwała Nr XVII/145/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2408)
uchwała Nr XVI/139/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz dofinansowanie inwestycji  (2394)
Informacja dotycząca parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Opoczyńskiego  (2392)
uchwała Nr XXVI/242/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (2381)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego - P. Kosno Paweł Szczepan  (2380)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zamierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach Sędów, Skronina, Parczówek, Petrykozy gm. Białaczów  (2368)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (2367)
Komisja Rewizyjna  (2362)
Nr 109/318/2013 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Funkcjonowania Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego w Opocznie  (2362)
Komisja Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  (2348)
uchwała Nr XVI/136/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (2343)
Dyżury radnych   (2335)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 roku  (2333)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dotyczące składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   (2326)
uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.  (2318)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji nr 9/2012 z dnia 17.07.2012r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Biernackiego i Słowackiego ...  (2315)
Sprawozdanie za 2011r.  (2310)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2011 r.  (2307)
Petycje  (2302)
Spinek Alicja  (2297)
za rok 2014   (2293)
uchwała Nr XVI/137/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie  (2275)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (2253)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej...  (2234)
uchwała Nr XVI/138/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (2232)
Kubiszewski Bogdan  (2226)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 660/44 i numer 660/39)  (2219)
Patronaty i komitety honorowe  (2212)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek – Petrykozy.  (2202)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Radzice Duże gm. Drzewica (działka numer 133/2)  (2201)
Białucha Katarzyna  (2197)
Wykonanie analizy efektywności ekonomicznej stacji Opoczno Południe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie  (2192)
Przybyła Stanisław  (2177)
Sprzedaż sprzętu zakwalifikowanego jako majątek zbędny  (2172)
Nr 57/175/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2168)
uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2011r.  (2132)
Kasicka-Grzywacz Danuta  (2129)
Nr 60/187/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego ucznia/słuchacza w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012r.  (2122)
Nr 59/185/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2119)
Wieruszewski Jan  (2117)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr.powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice - Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice - Afryka  (2116)
Karlińska Agnieszka  (2115)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2012 roku  (2104)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie  (2096)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczone numerami działek 153/5, 146/2, 98/1, 152/3 położone w obr. nr 5, m. Opoczno  (2088)
Słoniewska Anna  (2085)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. oraz informacja o stanie mienia  (2078)
Rek Sławomir  (2073)
Nr 57/174/12 z dnia 7 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (2061)
Nr 56/169/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Brzechwy w Opocznie  (2047)
2015r.  (2026)
Nr 59/186/12 z dnia 21 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (2025)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.  (2019)
Tyczyński Robert  (2008)
Karasińska Barbara  (1993)
Nr 56/170/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1983)
uchwała Nr XXIV/218/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1967)
Obwieszczenie (wyciąg) z zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim  (1964)
Nr 56/173/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (1953)
Stanowisko w sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej  (1950)
Nr 56/172/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 14 marca 2012r.  (1938)
WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA - PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE POWIATU (z dnia 19.11.2014r.)  (1938)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej  (1927)
Nr 56/171/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie wysokości stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński  (1901)
Żak Anna  (1890)
Zakup baz danych - Archiwizacja baz danych - przetworzenie zasobu powiatowego z postaci papoerowej do postaci cyfrowejw ramach projektu "Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego" współfinansowanego przez Unię Euro  (1886)
Kiepas Małgorzata  (1885)
Zmiana ustawy o zbiórkach publicznych  (1870)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczoną numerem działki 1031/5 położoną w miejscowości Radzice Małe gm. Drzewica  (1867)
2016r.  (1862)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (1859)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 21 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego  (1857)
Strategia Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1854)
Bednarczyk Bogdan  (1852)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 27 maja 2014r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Opoczyńskim (Starostwie Powiatowym w Opocznie i w powiatowych jednotkach organizacyjnych) oraz określania zasad jej koordynacji  (1844)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (1841)
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014-2020  (1840)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2018  (1808)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejsc. Drzewica gm.Drzewica  (1806)
677/2015  (1800)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (1798)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (1795)
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Opocznie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1781)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (1778)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2013r.  (1776)
Rek Andrzej  (1763)
Stanowisko w sprawie zagrożeń wynikających z wdrażania ideologii gender  (1763)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 181/1, 182, 695, 180/2, 696/4 położone w obrębie Ostrożna gm. Sławno stanowią mienie gminne  (1762)
Informacja dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się  (1755)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok)  (1747)
uchwała Nr XXIV/219/13 z dnia 13 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1744)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1740)
PROJEKT Budżetu Powiatu na 2014r.  (1739)
Reszelewska Anna  (1732)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 30.09.14r.-14.10.14r., konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.   (1731)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Olszewice gm. Sławno oznaczone wg. ewidencji gruntów jako dz.nr78/4,235/6  (1728)
uchwała Nr 89/271/13 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2013 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1720)
Stanowisko w sprawie uczczenia kanonizacji Błogosławionego JANA PAWŁA II Karola Wojtyły Papieża  (1719)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu, w dniach 17.04.2015r.-01.05.2015r., konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi (...) oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji...  (1716)
projekt budżetu Powiatu na 2013 rok  (1715)
Pantak - Pawlak Małgorzata  (1712)
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (1702)
uchwała Nr XXIV/224/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Mroczkowie Gościnnym  (1696)
2018  (1684)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości położonej w obr. 20 m. Opoczna oznaczonej według ewidencji gruntów jako dz. nr 241/9  (1682)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - dz. nr 477/1 obr. Parczówek gm. Białaczów  (1679)
650/2015  (1673)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Starostwa Powiatowego w Opocznie na lata 2014-2016  (1672)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1666)
Kołtunowska Bożena   (1660)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2022  (1656)
Stanowisko w sprawie szkód łowieckich wyrządzanych przez dzki i inne dziko żyjące zwierzęta w uprawach i płodach rolnych  (1650)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego "Mazowsze"  (1648)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (1646)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2013r.  (1641)
Telus Robert  (1641)
691/2015  (1634)
Decyzja stwierdzająca że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 488 położona w obr. Sepno-Radonia gm. Sławno stanowi mienie gminne  (1633)
Misztal Paulina  (1633)
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot  (1630)
Obwieszczenie dotyczące projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  (1629)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  (1625)
740/2015  (1624)
Telus Robert  (1615)
Stacje Kontroli Pojazdów  (1615)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Opoczyńskiego  (1614)
Sosnowiec Andrzej  (1614)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1605)
Pęczek Jacek  (1601)
uchwała Nr XXIV/220/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany delegata do Związku Powiatów Polskich  (1601)
Podlak Ewa Izabela  (1601)
2018  (1594)
745/2015  (1592)
820/2015  (1591)
746/2015  (1589)
Milczarczyk Anna  (1587)
Kucharska Anna  (1587)
Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze  (1585)
Stanowisko w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium Polski  (1576)
uchwała Nr XXIV/223/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1572)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2015r.  (1570)
Róg Józef Leon  (1569)
Ośrodki Szkolenia Kierowców  (1569)
Budżet Powiatu na 2017 r.  (1567)
projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opoczyńskiego na lata 2013-2018  (1567)
862/2015  (1566)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (1561)
Kopania Andrzej Jan  (1561)
Błażejewicz Aleksandra   (1561)
Kosno Paweł Szczepan  (1559)
819/2015  (1555)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1554)
uchwała Nr XXIV/222/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1542)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone na terenie miasta Opoczna przejęte z mocy prawa na własność Gminy Opoczno  (1541)
uchwała Nr XXIV/221/13 z dnia 13 marca 2013r. w sprawie delegowania radnych do komisji bezpieczeństwa i porządku  (1541)
Śmiechowska Marianna  (1534)
uchwała nr XXVI/244/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego (w II półroczu 2013r.)  (1529)
Majcherek Małgorzata   (1525)
861/2015  (1524)
Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015"  (1523)
Rek Sławomir  (1518)
za rok 2015  (1515)
Ksyta Marek Leon  (1508)
Dąbrowski Józef  (1503)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Opoczno  (1496)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (1495)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. 2014 r.)  (1491)
Projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz uchwała zmieniająca  (1486)
2013  (1464)
PROJEKT Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (1458)
Nr 151/432/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Laury Niemczyk-Więckowskiej  (1454)
w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Opocznie z wykonania budżetu za 2013 rok  (1442)
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa (położonej w obrębie Grudzeń Las Gmina Sławno)  (1438)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1435)
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2017 rok  (1434)
Kubiszewska - Burdka Anna  (1424)
Sobczyk Katarzyna  (1420)
Przybyła Stanisław Marek  (1414)
Stanowisko w sprawie poparcia starań NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim  (1413)
Białas Barbara  (1407)
Klimek Małgorzata  (1403)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1284/4)  (1399)
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Scalanie gruntów pod nazwą "Młynek-Turowice"...  (1375)
Miśkiewicz Adam  (1373)
uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1368)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 660/39,660/44,133/2,134/3 położoną w miejscowości Radzice Duże gm.Drzewica  (1364)
Zakup sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej, projektora multimedialnego i wskaźnika laserowego  (1363)
Zaproszenie do złożenia oferty - koroner  (1361)
Nr 69/217/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Pomykały  (1355)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu wyznaczenia punktów granicznych działek numer 482/1, 483/1 z działkami sąsiednimi położonymi w obrębie Miedzna Murowana, gminie Żarnów  (1355)
Wilk Zbigniew  (1355)
Pisarski Marian  (1353)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą   (1352)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok  (1352)
uchwała Nr XVII/148/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/128/12 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012-2014 w Powiecie Opoczyńskim"  (1348)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1337)
Majkowska Anna  (1337)
Nr 67/203/12 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1330)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1330)
Nr 69/211/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Anny Łukowiak  (1327)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (1326)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3109E-fragment ulicy Żeromskiego w Drzewicy...  (1324)
Wylon Krzysztof  (1322)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1310)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2015r.  (1301)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie Janów Karwicki, gmina Opoczno  (1298)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński  (1292)
uchwała Nr XVII/149/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1290)
Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł  (1286)
Wybór najkorzystniejszej oferty  (1284)
Pietrasik Damian   (1283)
w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opocznie o udzielenie absolutorium Zarządowi (dot. 2014 roku)  (1279)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę istniejącej stacji LPG o stacje paliw płynnych  (1274)
ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW  (1271)
Projekt uchwały budżetowej na 2016r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022  (1268)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (1266)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. 7 miasta Opoczno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 106/2, 106/4  (1265)
uchwała Nr XXI/178/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1262)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc.Grudzeń Las gm.Sławno  (1261)
uchwała Zarządu Powiatu Nr 5/19/15 z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2015r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (1259)
uchwała Nr XXI/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (1259)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2016-2022   (1254)
Stanowisko w sprawie obowiązkowego znakowania psów  (1253)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania w   (1253)
uchwała Nr XVIII/155/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1250)
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018  (1247)
Nr 66/193/12 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1246)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zleceniodawcy  (1246)
uchwała Nr XVII/147/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Opoczyńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków ...  (1243)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot.2015r.)  (1242)
uchwała Nr XXI/179/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia (...)  (1240)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (1237)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu opoczyńskiego   (1233)
uchwała Nr XXI/180/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (1230)
Król Andrzej  (1228)
uchwała Nr XXI/183/12 z dnia 29 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1228)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów  (1225)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2012 rok w Starostwie Powiatowym w Opocznie  (1216)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa od km 5+243 do km 12+935  (1212)
Sałaj Rajmund  (1207)
Wojewódzki Krzysztof  (1207)
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia dla Firmy "WIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie na budowę  (1205)
Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową   (1199)
Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach   (1198)
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 10.600 000,00 zł na realizację wydatków inwestycyjnych powiatu nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Powiatu  (1198)
Chojnacka Dorota  (1193)
2014r.  (1192)
Nr 69/216/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Moniki Madej  (1190)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (1187)
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do trzech lat położonych w obrębie m.Opocznie-obr. 12 stanowiącej własność Powiatu Opoczyńskiego  (1186)
Pęczek Przemysław  (1174)
uchwała Nr XX/174/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana XXXXXXXXXXXX  (1172)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej  (1172)
Nr 69/212/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Grzegorza Piotra Januszewskiego  (1167)
uchwała Nr XXII/189/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla powiatu opoczyńskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019  (1163)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Parczówek-Petrykozy-gr. powiatu i województwa ...  (1162)
Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (1162)
uchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (1161)
Nr II/7/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Edukacji i Kultury Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1161)
uchwała Nr XX/173/12 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (1160)
Nr II/3/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Starosty Opoczyńskiego  (1159)
uchwała Nr XXI/184/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatu  (1157)
Nr 3/8/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Planu Audytu Wewnętrznego na rok 2015  (1156)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 107309E relacji Buczek-Idzikowice...  (1154)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (1154)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukturą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe - małogabarytowe oraz budynku handlowousługowego i budynku mieszkalnego  (1154)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (1143)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę hali klasyfikacji piasku szklarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Grudzeń Las gm. Sławno  (1143)
uchwała Nr XVIII/166/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Dnia Powiatu Opoczyńskiego  (1138)
Nr 114/331/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (1138)
Nr I/1/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1138)
Nr 69/214/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Renaty Barbary Długosz  (1136)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2013 roku  (1134)
uchwała Nr XVIII/153/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (1134)
uchwała Nr XVIII/163/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Zaocznemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1133)
Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty  (1130)
Nr I/2/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1128)
uchwała Nr XVIII/165/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie   (1126)
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w miejscowości Bielowice gm. Opoczno (działka numer 1029/3)  (1126)
Wójcik Grażyna  (1125)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi  (1124)
uchwała Nr XX/172/12 z dnia 29 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Starostwa Powiatowego w Opocznie  (1122)
uchwała Nr XVIII/168/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1122)
uchwała Nr XXI/182/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1118)
Nr II/4/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1117)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za rok 2012 w Powiecie Opoczyńskim  (1115)
Wyjaśnienie (korekta) do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (1115)
Nr 60/188/12 z dnia 28 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznej dotacji na jednego słuchacza/wychowanka w szkołach/placówkach publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński, dotowanych przez Powiat Opoczyński w 2012  (1115)
uchwała Nr XXI/181/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (1112)
Nr II/8/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1111)
uchwała Nr XXII/191/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zaspołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (1110)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku  (1104)
Nr II/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1098)
Nr 69/213/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Radosława Smolarka  (1097)
uchwała Nr XXII/194/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (1096)
uchwała Nr XVII/146/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (1096)
uchwała Nr XXII/197/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (1094)
Nr 63/189/12 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie  (1092)
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 oraz projekt uchwały budżetowej na 2015r. oraz uchwała zmieniająca  (1090)
Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbe Kontroli  (1090)
Zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów Wysokie kwalifikacje zawodowe - szansą na atrakcyjną pracę 2 Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych Nowocze  (1087)
uchwała Nr XVIII/152/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  (1086)
uchwała Nr XXII/190/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (1085)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (1084)
uchwała Nr XVIII/162/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie  (1078)
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (1076)
Nr 69/218/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Piotra Gołębiowskiego  (1076)
uchwała Nr XVIII/164/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie  (1075)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radonia gm. Mniszków  (1074)
uchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych im.J.Brzechwy w Opocznie  (1074)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę etapu I zakładu przestawnej wytwórni betonu wraz z infrastrukurą technologiczną, techniczną, wyroby betonowe-małogabarytowe oraz budynku handlowo-usługowego i budynku mieszkalnego  (1074)
Nr 82/257/12 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -Pana Jacka Kresińskiego  (1073)
Nr 8/23/15 z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (1071)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (1071)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo- Parkowym w Białaczowie gmina Białaczów, powiat opoczyński  (1067)
Decyzja Starosty Opoczyńskiego stwierdzająca, że nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 764/3 pow. 2,39 ha położona w obrębie Ostrów gm. Opoczno stanowi mienie gminne  (1066)
Obwieszczenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie  (1065)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej  (1063)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (1063)
Nr 1/3/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli na 2015 rok  (1061)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (1057)
Nr 9/29/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1057)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (1051)
Nr II/5/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Powiatu Opoczyńskiego  (1051)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomość oznaczoną nr działek 1029/3 i 1248/4 położoną w obrębie Bielowice gm. Opoczno  (1050)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia  (1046)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz utworzenie wektorowej mapy ewidencyjnej dla obr. Parczów, gm. Białaczów, pow. opoczyński  (1041)
Kluby Radnych  (1041)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice  (1039)
Nr 10/31/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Opoczyński na 2015 rok...  (1032)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PaństwowegoFunduszuRehabilitacjiOsóbNiepełnosprawnych  (1030)
Pełnienie obowiązku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a  (1030)
uchwała Nr XXII/195/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/281/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  (1027)
uchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1024)
Nr 69/215/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Małgorzaty Lucyny Wierzbickiej  (1022)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego – Skórkowice –Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice  (1020)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2015 roku  (1013)
Nr 9/30/15 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2015r.  (1013)
Nr 69/219/12 z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Marii Reszki  (1009)
uchwała Nr XXII/196/12 z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (1009)
Nr 109/311/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Małgorzaty Szymańskiej  (1007)
uchwała Nr XVIII/156/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (1000)
uchwała Nr XXII/193/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (998)
uchwała Nr XVIII/167/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym oraz zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (998)
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego (...) pod nazwą "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2016"  (995)
Nr 1/5/2014 z dnia 10 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (994)
Marszałek Rafał Piotr  (994)
uchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (993)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych   (991)
Nr 11/36/15 z dnia 18 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia  (985)
Obwieszczenie Starosty Opoczyńskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w obrębie 5, m.Opoczna  (985)
Nr 67/201/12 z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie odwołania Pana Bogdana Badnarczyka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Mroczkowie Gościnnym  (984)
Nr 109/312/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Edyty Barbary Świderskiej  (981)
Nr 114/329/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (979)
uchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.St.Staszica w Opocznie   (967)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rahabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych...  (963)
w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za I półrocze 2015r.  (961)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2014 roku  (957)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej  (956)
uchwała Nr XXII/192/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (952)
w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Powiatu w Opocznie na 2016 rok  (952)
uchwała Nr XXIII/205/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (950)
Nr 109/317/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Magdaleny Marii Stańczyk  (949)
Zieliński Sławomir Zenon  (948)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gmina Opoczno  (948)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Mysiakowiec, gmina Poświętne  (945)
Nr 125/371/13 z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki  (945)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (943)
Nr 121/364/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (943)
Nr 114/330/13 z dnia 20 września 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (941)
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji opiniującej oferty złożone w konkursie na realizację zadania p.n. "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (940)
uchwała Nr XXIII/206/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (940)
Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  (940)
Nr 65/191/12 z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (939)
Nr 125/370/13 z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020  (934)
Zmiana treści SIWZ  (933)
Nr 109/315/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Katarzyny Barbary Kobierskiej  (932)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (929)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E-ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię"  (928)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (926)
Budowa bazy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy w Opocznie  (925)
Nr 18/44/15 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2014 r.  (925)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn."Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Opoczyńskiego"  (924)
Nr 10/32/15 z dnia 9 marca 2015r. w sprawie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli  (923)
Nr 109/314/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Barbary Stępień  (923)
Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (919)
Zakup usług przeprowadzenia kursów, szkoleń dla uczniów/ uczennic /nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (911)
uchwała Nr XXIII/207/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Starosty Powiatu Opoczyńskiego Jana Wieruszewskiego  (909)
Nr 98/286/13 z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (909)
Kontrola przeprowadzona przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi  (904)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej  (903)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr3111E Radzice Małe (...)  (900)
Nr 139/404/14 z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie określenia płaszczyzny, formy i zasad współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego ....  (899)
Nr 135/393/14 z dnia 18 marca 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (897)
uchwała Nr XXIII/200/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (897)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (896)
Nr 151/435/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aliny Marii Łucjanek-Krupy  (896)
Decyzja stwierdzająca, że nieruchomości gruntowe oznaczone nr działek 708,709,699,704,705 o łącznej pow.0,80 ha położone w obrębie Giełzów gm. Drzewica stanowią mienie gminne  (889)
żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym....  (887)
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (885)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm. Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm. Żarnów  (884)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (882)
Nr 109/316/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Żanety Barbary Wodzyńskiej  (880)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym  (878)
Baranowski Marcin Józef  (873)
uchwała Nr XL/336/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia ...  (872)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Antoniów, gm. Opoczno  (869)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (869)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomośc o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obr. 20 m. Opoczno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 229/3  (868)
ANKIETA ANONIMOWA "Ocena funkcjonowania Kart usług wprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie"  (865)
891/2015  (860)
uchwała Nr XL/337/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli  (859)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (858)
Jakóbczyk Sławomir Krzysztof  (857)
Nr 109/313/13 z dnia 5 sierpnia 2013r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Agaty Niewadzi  (856)
Modernizacja ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali oraz utworzeniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębu Sitowa gm. Opoczno, pow. opoczyński   (855)
uchwała Nr 49/160/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2016r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  (850)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Teren Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki została wydana decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości...  (849)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (845)
Sosnowiec Andrzej Jan  (843)
Natkański Józef  (843)
uchwała Nr XXVI/243/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udziału powiatu opoczyńskiego w projekcie pt. "Wspólnie budujemy trzeci sektor w Powiecie Opoczyńskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (836)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica- Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe- Radzice Duże. Etap II odcinek przez m. Idzikowice  (832)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014r.  (830)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński   (828)
uchwała Nr XXIII/199/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania powiatów Opoczyńskiego, Koneckiego, Przysuskiego, Szydłowieckiego i Skarżyskiego  (828)
Projekt uchwały budżetowej na 2017 r. oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025  (826)
uchwała Nr XXIII//201/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego  (825)
Kontrola przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  (825)
Kubiszewski Bogdan Jan  (820)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego  (820)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu w dniach 07 - 21.07.2016 r. konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami (...) na 2017 rok oraz informacja o przeprowadzonych konsultacji  (819)
uchwała Nr XXXIX/329/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego, których właścicielem jest Powiat Opoczyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  (819)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności dla projektu pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica"  (818)
uchwała Nr XXIII/204/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (815)
uchwała Nr XL/333/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (814)
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Opocznie  (812)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejsc.Żdżary gm.Drzewica  (809)
Sporządzenie planu rewitalizacji parku w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo Parkowym w Białaczowie – układ wodny, nasadzenia zieleni, układ komunikacyjny  (805)
Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach projektów unijnych  (805)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 2014 roku  (803)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (803)
2017r.  (801)
892/2015  (799)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji ZCB "OWCZARY" R.E.R. Stępień Spółka Jawna  (799)
uchwała Nr XXIII/210/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (798)
Nr 161/474/14 z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (796)
Roboty instalacyjne wykonania strukturalnego okablowania teleinformatycznego i dedykowanych obwodów zasilających urządzeń teleinformatycznych dla sieci strukturalnej oraz wykonanie systemu telewizji dozorowej wraz z doborem urządzeń oraz ich zasilania  (796)
Nr 142/414/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (796)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie Kamilówka gm. Slawno  (796)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (794)
Ksyta Marek  (793)
883/2015  (792)
uchwała Nr XL/334/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (790)
uchwała Nr XXIII/202/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (789)
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Opoczyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   (789)
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejsc. Mroczków Gościnny  (788)
Nr 142/413/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2014r.  (788)
uchwała Nr XXII/198/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (786)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 roku  (783)
Marszałek Ewa  (782)
uchwała Nr XXIII/209/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (779)
Nr 156/452/14 z dnia 29 września 2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok  (777)
uchwała Nr XXIII/203/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (775)
Wykonywanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie powiatu opoczyńskiego w 2014 roku   (773)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Opocznie  (770)
Nr 142/410/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (769)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a- z dn.23.04.2014 r.  (769)
uchwała Nr XL/335/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w I półroczu 2015r.  (768)
Zakup i dostawa materiałów biurowych  (763)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego (miejsc. Żarnów)  (762)
uchwała Nr XXIII/214/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (758)
890/2015  (758)
"Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki"  (755)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia  (755)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  (754)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla zadań: I Sławno, Sławno Kolonia gm. Sławno, pow. opoczyński, II Kamień gm. Sławno, pow. opoczyński  (752)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1504E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego - Skórkowice-Żarnów. Etap IV odcinek Skórkowice-Afryka.  (752)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym położoną w obrębie 17 m. Opoczno (dz.nr 216/4 o pow. 0,0011 ha)  (749)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (744)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2014r.  (744)
uchwała Nr XXIII/215/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Opocznie  (742)
uchwała Nr XXIII/211/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu Powiatu w Opocznie  (740)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno- kartograficznych w 2013 roku  (737)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postepowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Kamień gmina Sławno oraz z obrębie Bratków gmina Sławno  (737)
Remont obiektów bazy sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (737)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki"  (736)
Modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obr. Różanna, gm. Opoczno, pow. opoczyński z dn. 24.04.2014 r.  (735)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa  (732)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (732)
Nr 39/118/15 z dnia 3 listopada 2015. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej  (732)
Nr 142/415/14 z dnia 22 maja 2014r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (731)
Nr 144/419/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (727)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2014 roku  (722)
uchwała Nr XL/332/14 z dnia 12 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Powiatu Opoczyńskiego  (722)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  (721)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (720)
Dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych oraz szyn jezdnych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (720)
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju infromujące o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa - dot. projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. (z perspektywą do 2030r.)  (719)
Nr 141/408/14 z dnia 12 maja 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Opoczyńskiego za 2013r.  (718)
Dostawa i montaż mebli jako wyposażenie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (717)
Nr 154/440/2014 z dnia 5 września 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę na okres 25 lat nieruchomości , stanowiącej Zespół pałacowo-parkowy w Białaczowie...  (716)
Radnych Rady Powiatu Opoczyńskiego V kadencji  (716)
uchwała Nr XXIII/213/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Opocznie  (715)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań.  (714)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu opoczyńskiego  (714)
Zawiadomienie, że w dniu 14.03.2017r. zostaną przeprowadzone czynności związane z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 585 z działką 556 i 586 położonej w obrębie Stok, gminie Mniszków   (710)
Wijata Jolanta  (707)
Sprawozdania z realizacji programów współpracy Powiatu Opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (707)
uchwała Nr XXXVI/312/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (706)
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizowanej inwestycji pn.: Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1a.  (705)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Paradyż, gm.Paradyż oraz obrębów Ruszenice i Kol. Ruszenice, gm.Żarnów  (704)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowaw  (702)
uchwała Nr XXVI/252/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Mroczkowie Gościnnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (702)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku "Agronomówki" w m. Paradyż wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (701)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E na odcinku Opoczno- Petrykozy- gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy.  (699)
uchwała Nr XXIII/208/13 z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Opoczyńskiego  (699)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (697)
Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Sławno, gm. Opoczno  (697)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej  (696)
2017 rok - OGŁOSZENIE o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2017 r.  (695)
1042/2015  (694)
897/2015  (692)
Nr 144/420/14 z dnia 5 czerwca 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym ogłoszonego dnia 15.04.2014r.  (687)
963/2015  (687)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na rzecz Gminy Opoczno nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny ...  (686)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Przewodniczącego Zarządu Powiatu Opoczyńskiego za 2013 rok  (686)
uchwała Nr XXVI/249/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie  (685)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie - OGŁOSZENIE O ZEBRANIU DELEGATÓW  (682)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (680)
uchwała Nr XXVI/246/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (680)
Nr 160/471/14 z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2015r. oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022  (678)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz kierowników jednostek organizacyjnych ...  (678)
uchwała Nr XXIII/212/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Opocznie  (676)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2015 roku  (673)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Mroczków Gościnny  (672)
za rok 2016  (671)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Opoczyńskiego na lata 2017-2025  (658)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3113E wraz z odwodnieniem, budowie mostu przez rz. Brzuśnię w ciągu drogi powiatowej ...  (657)
Kluska Monika  (656)
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń, programów komputerowych, licencji, oprogramowań  (656)
Obwieszczenie, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości  (655)
Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (652)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (652)
Przygotowanie kompletnego studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn.: "Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny"  (651)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie w ramach II cyklu projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Unię E  (651)
Nr 151/434/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Dariusza Grzegorza Pęczka  (651)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w Mroczkowie Gościnnym gm. Opoczno  (650)
Nr 151/433/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Ingi Marii Świderczak  (649)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 stycznia 2014r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku za 2013 rok  (645)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2016 roku  (644)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia- obr.13 m. Opoczno gm. Opoczno  (642)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie objęcia mandatu radnej Rady Powiatu Opoczyńskiego - Kołodziejczyk Elżbieta Maria  (641)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie oraz uczniów technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA   (637)
uchwała Nr XXIX/270/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróźnień sportowych  (637)
uchwała Nr XXV/234/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych ....  (636)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015r.  (635)
Sukcesywne wykonywanie prac geodezyjno - kartograficznych w 2014 roku  (634)
Całodobowa fizyczna ochrona nieruchomości po byłym Domu Pomocy Społecznej w Białaczowie wraz z obsługą kotłowni c.o. w okresie grzewczym  (633)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica  (633)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym  (632)
uchwała Nr XXIX/271/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia (...)  (632)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ UBRAŃ ROBOCZYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH  (630)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałanie patologiom społecznym  (630)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie geodezyjnym-Białaczów Gmina Białaczów  (629)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok oraz informacja o stanie mienia  (626)
Nr 145/421/14 z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marianowi Pisarskiemu-dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy  (625)
Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości we wsi Kraśnica, gmina Opoczno  (625)
uchwała Nr XXVII/260/13 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (620)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (619)
Goska Iwona  (616)
uchwała Nr XXVI/247/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im.Stanisława Staszica w Opocznie  (614)
Nr 151/431/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Iwony Michalczyk  (614)
uchwała Nr XXV/235/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Powiat Opoczyński  (614)
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za okres I kwartału 2015 roku  (612)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 września 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Opoczyńskiego  (612)
1030/2015  (611)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ LEKARSKICHDLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (610)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wyciągu do nart wodnych wakeboardingu przy zbiorniku wodnym w Drzewicy  (609)
uchwała Nr XXV/237/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (607)
uchwała Nr XXXIII/291/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/289/10 Rady Powiatu w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz uchwały...  (605)
uchwała Nr XXVI/250/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Opocznie  (605)
uchwała Nr XXVI/239/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Opocznie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.  (605)
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych  (604)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Opoczyńskiego  (604)
Nr 151/430/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pana Norberta Figury  (603)
uchwała Nr XXVI/248/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym  (603)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektów „Wysokie kwalifikacje zawodowe – szansą na atrakcyjną pracę 2” „Rozwój kompetencji - drogą do Przyszłości. Realizacja kursów Microsoft i Cisco oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych” „Nowoczesna szkoła –   (602)
Zawiadomienie w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcyjnego Wielka Wola w Wielkiej Woli, gm. Paradyż  (601)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112E Opoczno – Petrykozy, gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy  (600)
Nr 150/426/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budzetu za I półrocze 2014r.   (599)
uchwała Nr XXX/276/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Opoczyńskiego  (598)
Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie ul. Kossaka1a  (598)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł  (597)
Nr 151/428/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Anny Martyki  (595)
uchwała Nr XXVI/253/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Żarnowie  (594)
Dostawa i montaż mebli biurowych dla Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a  (593)
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w dniach 24.01.-07.02.2017r. projektu Uchwały Rady Powiatu ws. określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz informacja z konsultacji  (593)
Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego  (590)
uchwała Nr XXVI/251/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Opocznie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie  (589)
Zarządzenie Starosty Opoczyńskiego z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej  (588)
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Starosty Opoczyńskiego za 2013 rok  (588)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za III kwartały 2015r.  (587)
Zawiadomienie o przyjęciu granic nieruchomości położonej w obrębie Sieczka gmina Aleksandrów powiat piotrkowski  (585)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (584)
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWOWY PAKIET UBEZPIECZENIA NNW DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK PROJEKTÓW  (583)
uchwała Nr XXVI/238/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opoczyńskiego za 2012r.  (582)
Nr 151/429/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - Pani Aleksandry Różańskiej  (582)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników współmałżonków oraz pełnoletnich pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie  (580)
uchwała Nr XXVII/257/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w.św. Bartłomieja w Opocznie dotacji na konserwację ołtarza bocznego ....  (577)
5/2016  (577)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek w sprawie pozwolenia na budowę instalcji do produkcji granulatu wapiennego w miejsc. Owadów-Brzezinki gm. Sławno ...  (576)
uchwała Nr XXIX/269/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie opoczyńskim  (576)
Nr 151/427/14 z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej uroczystej  (574)
uchwała Nr XXXI/284/13 z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (572)
2017 rok - Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych (...) do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (570)
Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2015r.  (568)
Zawiadomienie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 25 lat, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego (położonej w obrębie Białaczów, gm.Białaczów)  (567)
Nr VI/46/15 z dnia 26 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (564)
uchwała Nr XXVII/258/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu opoczyńskiego  (564)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (563)
uchwała Nr XXX/275/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie powierzenia Gminie Opoczno niektórych zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi  (562)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" za rok 2013  (561)
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego dla całości obrębu Różanna, gmina Opoczno, powiat opoczyński, województwa łódzkie  (560)
Sprawozdanie Starosty Opoczyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok  (557)
uchwała Nr XXXIII/300/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (557)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w niedpłatne użytkowanie SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Opocznie (obręb Januszewice)  (554)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości położonej w województwie łódzkim, powiecie opoczyńskim, mieście Opocznie obrębie 13 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr147/24, stanowiącej własność Gminy Miasta Opoczno  (553)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (552)
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA OD 1 PAŹDZIERNIKA  (549)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego w sprawie rozbudowy stacji LPG  (549)
„Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki”  (543)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gminie Żarnów  (542)
Wyniki w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  (542)
Zakup usług transportowych obejmujących przewóz uczniów/ uczennic szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (541)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Białaczów oznaczonej numerem działki 133  (540)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek położonych w obrębie Ossa, gm. Białaczów  (540)
56/2016  (540)
uchwała Nr XXV/236/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (540)
Zawiadomienie dotyczące przeprowadzenia czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki 517 w obrębie Białaczów, gm. Białaczów  (540)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Nowa Góra, gminie Żarnów  (538)
Ogłoszenie Starosty Opoczyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Kamień, gmina Sławno, oznaczoną według ewidencji gruntów jako dz. nr 102/7   (537)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (536)
uchwała Nr XXVI/245/13 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Opoczyński za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  (535)
2017 rok - OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  (535)
Nr VI/48/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (535)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (534)
uchwała Nr XXVII/261/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (533)
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębu Żarnów, gm. Żarnów, pow. opoczyński  (533)
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego  (532)
„Realizacja praktyk zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna praktykanta/ki”  (528)
Nr VII/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej w Opocznie  (527)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Opoczno  (527)
Nr VI/47/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Opoczyńskiego  (523)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Dąbrówka, gm.Paradyż  (523)
Roboty budowlano- instalacyjne /rozbudowy, przebudowy, remontu/ w budynku Internatu w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2  (523)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji granulatu wapiennego dla firmy NORDKALK Sp. z o.o.  (523)
Nr VI/40/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie założenia Bursy nr 1 w Opocznie  (522)
Wyjaśnienia i odpowiedzi zamawiającego  (521)
Informacja o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych w 2014r.  (520)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Marcinków, gminie Żarnów  (519)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe gm.Drzewica  (519)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1156  (517)
„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejsc. Drzewica, ul. Stawowa 21/25”  (517)
Nr VIII/64/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego w II półroczu 2015r.  (516)
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3113E – ulica Sikorskiego w Drzewicy wraz z mostem przez rzekę Brzuśnię  (513)
1138/2015  (512)
Świadczenie powszechnych usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (512)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1165  (512)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Niemojowice, gminie Żarnów  (512)
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Końskie. Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa"  (511)
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki gm. Drzewica  (511)
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków  (510)
uchwała Nr XXVII/259/13 z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  (510)
uchwała Nr XXIX/272/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie  (507)
Sukcesywna wycena nieruchomości w 2013r.   (506)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Białaczów, obrębie Skronina oznaczonej numerem działki 1226,1227  (506)
Nr IX/77/15 z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych  (506)
uchwała Nr XXIV/230/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu w Opocznie  (505)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych” współfinansowanego przez Uni  (504)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Młynek, gminie Żarnów  (502)
Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2015 roku  (501)
Ubezpieczenie grupowe pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych powiatu opoczyńskiego  (501)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (499)
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku  (499)
Nr VII/54/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu w Opocznie  (499)
Sprawozdanie Rb-NDs o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2015 roku  (497)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Opoczyńskiego za 2015r.  (495)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Wierzchowisko, gminie Żarnów  (494)
Zawiadomienia o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek - położonych w obrębie Sobień, gmina Białaczów  (493)
Nr VI/39/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie współdziałania powiatów w zakresie wydawania kwartalnika "Ziemia Odrowążów" oraz realizacji innych zadań z zakresu promocji powiatów  (493)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gmina Żarnów  (493)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Tomaszów, gminie Żarnów  (493)
Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia z zasobu nieruchomości Skarbnu Państwa położonej w obr. 11 m. Opoczno gm. Opoczno  (491)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (490)
Zakup przeprowadzenia usług edukacyjnych egzaminów, kursów, warsztatów, szkoleń dla uczniów/uczennic szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (489)
uchwała Nr XXIX/267/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Poświętne  (488)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Topolice, gmina Żarnów  (488)
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczania punktów granicznych oraz przyjęcia granic we wsi Unewel gm. Sławno  (487)
Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie  (487)
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a, wraz z infrastrukturą  (485)
Zawiadomienie Starosty Opoczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (483)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości w miejscowości Bielowice, gmina Opoczno  (483)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E - na odcinku Sławno-Szadkowice"  (482)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Studzianna, gmina Poświętne  (482)
Nr VII/53/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Opocznie  (482)
Nr VII/51/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  (481)
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Opocznie  (480)
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w Regionie Wodnym Środkowej Wisły  (479)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności sporządzenia projektu podziału działki - nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Poświętne, obrębie Gapinin, oznaczonej numerem działki 422  (479)
uchwała Nr XXV/233/13 z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"  (479)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (479)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2013r.  (479)
Zawiadomienie o czynnościach dot. wyznaczenia punktów granicznych, wznowienia znaków granicznych, ustalenia granic działki 114, 125 obręb Nowa Góra, gm. Żarnów  (478)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kol. Zachorzów, gmina Sławno  (478)
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Starosty Opoczyńskiego udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice  (478)
Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2015 roku  (478)
uchwała Nr XXIX/268/13 z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego  (477)
Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (...) pn "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opoczyńskiego w roku 2017"  (477)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok  (477)
Świadczenie usług edukacyjnych/szkoleniowych dla uczniów technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Opocznie zakwalifikowanych do projektu „SZKOŁA SUKCESU ZAWODOWEGO – PROGRAM ROZWOJOWY SZKÓŁ Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO  (477)
Nr VI/45/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Opoczyńskiego na 2015 rok  (477)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Pilichowice, gminie Żarnów  (477)
Nr VII/56/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie nadania numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Opocznie  (476)
Sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonych spółkom wodnym w 2012r.  (476)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3109E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice - Brzuza  (476)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za 1/3 część nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 41, m. Piotrków Trybunalski  (475)
Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn., Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Opocznie  (473)
Świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów (...) zakwalifikowanych do projektu „Kompetencje dla Przyszłości – rozwój potencjału uczniów z terenu powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (472)
Nr III/20/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020  (471)
uchwała Nr XXXIII/292/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie współpracy samorządów z terenu Powiatu Opoczyńskiego oraz innych podmiotów w ramach Obszaru Funkcjonalnego Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki oraz Obszaru Funkcjonalnego...  (470)
Zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu dla Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego wyrobów ceramicznych Etap II...  (470)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę wieży z turbiną wiatrową o mocy 2 MW "WESTAS V100"....  (469)
w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Powiatu w Opocznie (dot. roku 2016)  (469)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach Idzikowice, Radzice Małe, Brzuza  (469)
Ogłoszenia Starosty Opoczyńskiego z dnia 12 maja 2015r. o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położone w miejscowościach: Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice - gmina Drzewica  (469)
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół ponadgimnazjalnych pow. opoczyńskiego  (468)
Bolek Jolanta  (468)
Przebudowa bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opocznie, ul. Żeromskiego 3  (467)
Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Opocznie  (467)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu, w dniu 4.11.15r., czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działek będących własnością Skarbu Państwa położonych w obrębie Gapinin, Gmina Poświętne  (466)
w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prowidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Opoczyńskiego (dot. roku 2016)  (466)
uchwała Nr XXXIV/303/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (465)
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość w 6/108 części o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 8, m. Opoczna  (465)
uchwała Nr XXX/277/13 z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Opoczyńskiego  (463)
uchwała Nr XXXI/286/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014 rok  (463)
Nr VII/52/15 z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia "Lokalnego Programu Pomocy Społecznej dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020"  (462)
Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu. Realizacja kursów Linux oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  (461)
uchwała Nr XXXVI/316/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie podziału Powiatu Opoczyńskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  (461)
Zawiadomienia z dnia 28.07.15r. i 31.07.15r. o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/wyznaczenia punktów granicznych w związku z wykonywaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Sitowa gmina Opoczno  (461)
uchwała Nr XXXIII/293/14 z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2014r.  (461)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki - położonej w obrębie Kamieniec, gminie Żarnów  (460)
uchwała Nr XXXIV/304/14 z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  (460)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - drogi dojazdowej do nowego cmentarza od ulicy Rolnej w Opocznie wraz z infrastrukturą  (459)
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla budynków Starostwa Powiatowego w Opocznie  (458)
uchwała Nr XXXVI/320/14 z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu pod tytułem "Kompetentne szkoły i przedszkola w powiecie opoczyńskim drogą do sukcesu poprzez wdrożenie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli" ...  (458)
1139/2015  (457)
uchwała Nr XXXIII/294/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację  (456)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (456)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku warsztatowego na budynek stacji przetwarzania odpadów (...) w Opocznie przy ul. Zakątnej 6...  (455)
Jednac Zofia  (455)
"Realizacja staży zawodowych we współpracy z przedsiębiorcami dla uczniów/uczennic Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie wraz z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/ki" - 79 uczniów, 38 opiekunów  (453)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Małoszyce gm. Poświętne  (453)
uchwała Nr XXIV/225/13 z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Opocznie  (453)
uchwała Nr XXVIII/264/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie udziału w zadaniu pn."Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych"  (453)
Zawiadomienie, że w dniu 26.03.2015r. zostaną przeprowadzone czynności sporządzenia projektu podziału działki-nieruchomości położonej w powiecie opoczyńskim, gminie Żarnów, obrębie Miedzna Murowana oznaczonej numerem działki 266/3  (452)
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Mysiakowiec gm.Poświętne   (451)
uchwała Nr XXVI/254/13 z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Opocznie na 2013 rok  (450)
Nr IV/29/15 z dnia 22 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach  (450)
Uprzątnięcie wiatrołomów w Zabytkowym Kompleksie Pałacowo-Parkowym w Białaczowie gm. Białaczów, powiat opoczyński  (449)
Zawiadomienie o przeprowadzeniu czynności związanych z wyznaczeniem punktów granicznych, wznowieniem znaków granicznych bądź ustaleniem granic działki: 649,647 położonych w obrębie Modrzewek gm.Opoczno  (449)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 2/2015 o zezwoleniu na realizacę inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żardki  (448)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upoważnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na lata 2012-2015" w roku 2014  (447)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic oraz przyjęcia granic we wsi Olszewice, gmina Sławno  (447)
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Opoczyński zakwalifikowanych do projektów unijnych  (446)
uchwała Nr XXXVI/318/14 z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych...  (446)
Zakup podręczników specjalistycznych w związku z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (446)
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia oraz przyjęcia granic nieruchomości (wieś Olszewice gmina Sławno)  (445)
Nr VIII/66/15 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie  (444)
Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków i pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opoczyńskiego  (444)
Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.60 ustawy o finansach publicznych za okres III kwartału 2015 roku  (444)
Wyjaśnienia i odpowiedzi Zamawiającego  (443)
Nr VIII/65/15 z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację  (443)
Zawiadomienie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (...) wraz z inwerterami, stacją transformatorową, utwardzeniem terenu i ogrodzeniem w miejsc. Polichowice gm. Żarnów (...)  (443)
Zawiadomienie, że wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę sortowni kruszyw wraz z kontenerem sterowniczym, pomieszczeniem socjalnym (kontener), (...) w miejsc. Karwice, gm. Opoczno ...  (443)
Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w miejscowości Mroczków Gościnny  (443)